Atileetiin ani sodaadhu hin jiru.Kanan dinqisiifadhu garuu Atileet Almaaz Ayyaanaati.

Atileetiin ani sodaadhu hin jiru. Kanan dinqisiifadhu garuu Atileet Almaaz Ayyaanaati. Atileetin ani goota jedhe ibsu immoo Atileet Fayyisaa Leellisaati,’’
jetti Atileet Siifan Hasan kana dura turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasiftee turte.
Gaaffiifi deebiin guutuun atileeti shaampiyoonaa addunyaa taate waliin taasifne yeroo gabaabaa keessatti isin biraan geenya.
Yoo dubbisuu feetan: https://bbc.in/2rlZcx2