Gooti Atileetiksii, Qabsaa’aa fi Falmaan Mirga Dhala Namaa Atileet Fayyisaa Leellisaa gara biyya isaatti deebi’e.

Gooti Atileetiksii, Qabsaa’aa fi Falmaan Mirga Dhala Namaa Atileet Fayyisaa Leellisaa gara biyya isaatti deebi’e.

Atileet Fayyisaan turtii waggoota 2 oliif biyya Ameerikaatti taasiseen booda har’a ganama biyya isaatti deebi’e. Fayyisaan Olompiikii Rio 2016 irratti, mallattoo diddaa hawaasaa mul’isuun, Sagalee Uummata isaatii ta’uun ni yaadatama. Battala Buufata xiyyaaraa Idil-addunyaa Boolee ga’ettis simannaan taasifameeraaf.

ከንቲባ ታኬ ዛሬም ክሽን ባለው የቁቤ ችሎታው ጀግናውን ወንድሙን ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳን እንኳን ደህና መጣህ ይለዋል። ጨጓራህ ከተነሳብህ በረኪና ጠጣበት።

Fayisaa Leelisaa;
============
Yeroo sagaleen Uummataa ukkaamametti adunyaa irratti sagalee uummataa taatee sagalee isaanii dhageesifte. Dorgommii fi bu’aa dhuunfaa kee dhiiftee gara uummataa gorte.

Qabsoo haarsaa kaffalteef bu’aa Isaa dhamdhamachuuf , gara dirree shaakallii ispoortiii keettii , gara biyya Abbaa keetti Baga nagaan galte.

Takele Uma Banti

Leenca hirmaata leencaa qabdu, baga nagaan galte. Simannaa kee irratti waan argine keessaa gaddisiisaan tokko waldaan atileetota Oromoo akka hin jirre, yoo jiraates dadhabaa tahuu isaa ti. Hojiin kee itti aanu tokko Waldaa Atileetota Oromoo jabaa bu’uuressuu fi jabeessuu taha jedheen abdadha. Atileetiin Oromoo dafqa isaa lolaasee biyyattii kana maqaa waamsisu ofii isaaf dura akka Oromootti wal beekuu fi jaaramuun dirqama taha. Fayyee koo jabaadhu!

Oduu Gammachiisaa.

Gootichi Oromoo Atileet Feyisa Lilesa Gemechu nagaan Finfinnee gaheera. Atileet Fayyisaan goota yeroo jalqabaaf cunqursaa Ummata Oromoo irratti raawwataa ture adunyaarrattii saaxilee woyyaanee salphise. Fayyee keenya Baga biyya abbaa keetitti nagaan galte.


Wallaalaan siif hin dhalatiin.
Dhaletes hin guddatiin jedha oromoon.

#Daraartuu_Tulluu Alaabaa mililik wajjin itti Damaramneera Ginbot 7 godhattee;Goticha tokkicha hanga kumaa Atileet Fayisaa simachuunshee maal mullisa?
Oromoon of ta’uu yoo hin filanne dhaloota kana boolla kaleessaatti deebisuuf yaaluu waliin tokkodha.
#Daraartu_Tullu Miila male mataa hin qabduu dhiisa.

#ደራርቱ_ቱሉ እግር እንጅ ጭንቅላት ዬላትም ተውት።
#Daraartu_Tullu Miila male mataa hin qabduu dhiisa.
They tulu they they they they they.
Fokkistuu Jaartiin

Ibsa Atileet Fayyisaa Leellisaa Miidiyaaleef kenne