“ASNAAQUU DARRIIBEE TADDAASAA” jedhaamti kan dhalatte G/SH/K/A/ QIMBIBIIT

Durbeen asii gadiitti argiitaan kun barattuu “ASNAAQUU DARRIIBEE TADDAASAA” jedhaamti kan dhalatte G/SH/K/A/ QIMBIBIIT ganda tuquu fi koraa’a keessatti bara 1994 dhalattee. ASNUUN dhalaattee umuriin ishee barnootaf geenyan waggaa 7ttii bara 2001 mana barumsaa Adaadii Faallee sadarkaa 1ffaattii barnoota ishee egaalte. ASNEEN kutaa bara 2001 hangaa 2008 tti barnoota ishii osoo addaan hin kutiin amiile guddaan hordofaa turtee. barattuun kun yeroo barachaa turteettii!!!
kutaa 1ffaatti ave 96 fidun 1ffaa
kutaa 2ffaatti ave 98 fidun 1ffaa
kutaa 3ffaatti ave 99.2 fidun 1ffaa
kutaa 4ffaatti ave 94.5 fidun 2ffaa
kutaa 5ffaatti ave 98.5 fidun 1ffaa
kutaa 6ffaatti ave 98 .3 fidun 1ffaa
kutaa 7ffaatti ave 99.7 fidun 1ffaa
kutaa 8ffaatti ave 99.6 fidun 1ffaa
qormaata biyyolessa kutaa 8ffaa bara 2008 aveejiii 90 fiduun akka mana barumsaa adaadii faalleetti tokkoffa ta’uun, gara kutaa 9ffaatti dabaarte ergaa barnoota ishee seeraan egaalte booda ONKOLOOLESSA 27 2009 gochaa sukaanessaa dhala namaa irrattii hin rawwaatamneen lubbuun ishee dhalattee umurii waggaa 15ttii addunyaa kanaa irraa dhabaamtee jirtii. matii fi firoottan isheef akkaasumaas barattoota fi barsiisota mana barumsaa adaadii faalleetiif jajjaabina hawwiina. kan kanaa dubbiistee hundii lubbuu kee yaa maaru osoo hin jeedhin hin darbiin.

fayiasa-lelisaas

 

Via: Massii Sanyii Fayisa Lelisaa