Asaasatti ta’e! Har’a Amajjii 6/2020 Waajjira ABO kan godina arsii lixaa magaalaa Asaasaatu eebbifame.

Asaasatti ta’e! Har’a Amajjii 6/2020 Waajjira ABO kan godina arsii lixaa magaalaa Asaasaatu eebbifame.

Poostariin (barjaan) asii gadiitti agartan kun waggaa 28 booda sabboonaan oromoo asaasaa tokko bakka dhoksee baasee fide.

Dhugaan ABOtis osoma dhuksan akkanatti ol ba’aa dhufte ol ba’aa jirtis ol ba’uufis jirti.

Dábessá Gemelal