As speculations and concerns about Abiy Ahmed’s whereabouts increases,

As speculations and concerns about Abiy Ahmed’s whereabouts increases, a far right Amhara hardliner NAMA party high officials started posting ‘now is the time’.
 
These words have created social media outrages and heightened the political temperature of Addis Ababa tonight.The people are questioning if there are unlawful activities happening behinds the curtains? Is Abiy Ahmed Alive? if so he should talk to the people and show that he is still in charge of the country.
Stay tuned for more updates on this developing news.

There must be something. How all NAMA high officials say ‘now is the time?’
It is time to free all political prisoners and solve that country political quagmire through national dialogue.
All security forces and Oromia police should follow the unlawful activities and movement in Finfinne

Fifinnee qofaa keessatti ABO shaneedha jedhanii INSA kan qabee dhoksee jiru nama 447 jedha gurbaa Tolasaa Ibsaa jedhamuu. Kaleessa wajjiin yakka Oromoo irratti hojjechaa turanii gaafa walitti gala galaan wal saaxiluu. Abidda fi cidii ta’a ammayyuu


Oduu Masara keessa dhufte
Isaan : Abiy jira. Ganama kana argine jirra.
Ana : yoo jiraate maalif Mediatti bahe jira hin jenne
Isaan : Event hin jiru maalin mediatti baha. Caluma jedhanii mediatti bahuu?
Ana: waayee qabenyaa keenyaa kunuunsu jedhe hanga post godhu OBN waame itti hin dubbatu? Kun event mitii? Ummata Maalif hin tasgabeesine?
Isaan: tole itti himna. Garuu jeequmsa ture?
Ana: hokarri hanga 4 kilo gahutti eega jirtuu? Waan Christian Tadala faa gadhiisan hin argine?
Isaan : Lakki hin argine
Ana: dhimmi Shimalis hoo?
Isaan : inni moo maal ta’e
Ana: kaasuuf ta’u jedhu miti? Damaqaa Makonin yaa ka’u jedhe jedhu mitii?
Isaan : Damaqaa maaltu isa galche? Ati Essa dhageese?
Ana : kiyya Hararge post godhee miti?
Isaan : Kun gocha Tayeti. Hundaafuu waan hundu nagaadha.
Amma deemuu qaba. Yeroo bira na dubbisi.
– Ega kaleessa oduun faca’ee eegalee yaaliin dabballoonni PP Oromiyaa MM Abiyyi Ahimad fi namoota isatti dhiyaatan biroo argachuuf godhan akka hin milkoofne FSM qulqulleeffateera. Bilbilli saataalayitii dhuunfaa Abiyyi Ahimad fi kan namoota Waajjira isatti dhiyaatan hunduu cufaa dha jedhameera.
– Suuraan “MM Abiyyi Ahimad jira” jechuuf deeggartoonni isaa Facebook irratti maxxansaa jiran kan turee dha.
– Ergaan karaa fuula Facebook MM Abiyyi Ahimadiin ganama har’aa bahes kan isaan barressan miti. Akkuma ergaa ayyaana cuuphaa yeroo darbe sanaa dha. Nama biraatu irratti barreessaa jira.
– Fuula Facebook “Abiy Ahmed Ali” jedhu irratti bareeffamoota Amaarinyaa fi Ingiliffaa kan maxxansaa turte/jirtu, dubartii Bileenee Suyyum jedhamtu yoo taatu barreeffama Afaan Oromoo kan barreessu ammoo nama Balaayinee Aqnaw jedhamu tahuu FSM odeeffannoo guutuu qaba.
– Tahus haalli nageenya MM Abiyyi Ahimad haga ammaatti sadarkaa lubbuu isaaniif sodaachisu irra hin geenye.
Hordoftoota keenya kabajamoo, FSMn haala jiru ammas maddeen keenya amanamoo wabeeffatuun jala buunee kan isin beeksisnu taha.

Dhugaan jirtu kanuma Oduu Belbeltuu

1 Comment

Comments are closed.