Finfinnee: “Qeerroon Amboo fi ummanni Amboo bifa qinda’een: Guyyaa Simannaa ABO ,WBO fi Artistoota Oromoo tiif Gaafa Guyyaa 5-2011

Finfinnee: “Qeerroon Amboo fi ummanni Amboo bifa qinda’een: Guyyaa Simannaa ABO ,WBO fi Artistoota Oromoo tiif Gaafa Guyyaa 5-2011

Qeerroo Amboo irraa:”Qeerroon Amboo fi ummanni Amboo bifa qinda’een Guyyaa Simannaa ABO ,WBO fi Artistoota Oromoo tiif Gaafa Guyyaa 5/2011 Dirree masqalaa Finfinnee tti bifa hoo’aa ta’een simachuuf sochii cimaan godhamaa jira.
Guyyaa sana ganama jala alkan keessaa sa’a 10:00 irraa calqabee bakka tokkotti waleeguun Hoteela Jibaat duraa ka’uun Konkoolaataa 200 Olin hiriira galuun Dhiichisaa Guyyaa sana Finfinnee foolii oromoo akka ishiin urgooftu gochuuf jirra.Alaabaa fi T-shirtii fi Gonfoon qopha’ee jira.Maagaalonni Daandii Amboo Finfinnee irra warri jirru hundi Wal eeguun hiriira galuun Finfinnee luka tokkoon dhaabuuf jirra.Qeerroon Amboo Nama 20 ,20 ta’aati of galmeessaa ti koree simannaa Kan Amboo quunnamaa.Abbootiin qabeenyaa Gatii konkoolaataa Dhaqaa galaa isiniif mijeessuuf jiru.Itti fayyadamaa.
Koree qindeesituu fi qeerroo Amboo irraa !!

Miidhaksaa Abbishuu


Miseensonni Jila ABO , Haala Simannaa Hoogana ABO fi WBO Irratti Koree Simannaa Onoota 27 irraa Walitti Dhufan Waliin Godina Arsii Bahaa Magaalaa Asallaatti Marii Taasisan.


SHARE SHARE GODHAA OROMOO MARAAN GAYAA.
Guyyaa fulbaana 5/01/2011A.L.H
SIMANNAA MAGAALAA FINFINNEETTI WBO DHAAF GODHAMUU QABA.HAWAASNI OROMOO GUUTUU OROMIYAA KEESSA JIRTAN BAATANII SIMACHUU QABDU.