Artistiin Oromoo Jabduun Saliha Cairo (masriii)keessatti Humna tikaa Mootummaa biyya saniin to’atamuu dhageenye.

Oduu amanuun nama rakkisuudha:Artistiin Oromoo Jabduun Saliha Cairo (masriii)keessatti Humna tikaa Mootummaa biyya saniin to’atamuu dhageenye. Mootummaan biyya sanii Saaliha Saamii akkamiin, Maaliif, to’annoo seeraa jala oolche?????
Saalihaa saamii humni tikaa biyya sanii akkamiin beekuu danda’an kan jedhu immoo Gaaffii biroodha????
Haadha oromoo hundaa rakkisuun addmale 
Rabbii sii basuu Saliha Sam


Adem Misoma