Manni Galmaa Artistii Oromoo Galaanaa Gaaromsaa Waraana..

Manni Galmaa Artistii Jaalatamaa fi Kabajamaa Oromoo Galaanaa Gaaromsaa Waraana Koomaandii Poostii Wayyaanee tiin sakkatta’ame.

Manni Galmaa Artistii Oromoo Galaanaa Gaaromsaa Waraana

Manni Galmaa Artistii Jaalatamaa fi Kabajamaa Oromoo Galaanaa Gaaromsaa Waraana Koomaandii Poostii Wayyaanee tiin sakkatta’ame. Waraannii Komaandii Poostii Wayyaanee Artistii Galaanaa_Gaaromsaa ukkamsuuf bobbaafamee mana galmaa Artistii Galaanaa Gaaromsaa yeroo gahuu akka Carraa ta’ee Artistiin Oromoo Galaanaa Gaaromsaa mana waan hin jirreef mana galmaa isaa Kutaa Magaalaa Finfinnee bakka Haayati jedhamuu humnaan Cabsanii seenuun sakkatta’insa seeraan alaa irratti rawwachuun mi’a (qodaa) mana keessaa caccabsuun sa’aatii dheeraaf manichuma turuun eganii dadhabnaan dhumarraatti Obboleessaa Artistii Galaanaa Gaaromsaa

ukkaamsuun fuudhanii kan adeemaan ta’uu maddeen Qeerroo Finfinnee irraa gabaasan. Yeroo ammaa kana obbooleessi Artistii Galaanaa Gaaromsaa; Caalaa Gaaromsaa Mana Hidhaa Maa’ikalaawwiitti darbatamee dararamaa jiraachuun mirkanaa’ee jira. Gootichi Oromoo Artistii Galaanaa Gaaromsaa artistoota Oromoo dhaloota qubee haaraawaa afaan,

Aadaa, seenaa fi gootummaa Oromoo faarsuun beekamanii fi addatti immoo roorroo fi gidiraa saba Oromoo irraa gahaa jiruu wallee garaagaraa qindeessuun dura dhaabbachaa jiranii fi yeroo dhiyoo keessaatti ija uummata Oromoo miliyoonotaa keessaa seenanii jiran ta’uu uummata Oromoo har’a jaalaalaa fi kabajaan ija mararfannoon isaan ilaalutu ragaadha.

Har’a artistoota Oromoo uummata Oromoo miliyoonotaan jaalatamanii fi kabajaman keessaa artisti Galaanaa Gaaromsaa isa tokko. Artistoota Oromootti ba’uun qaroo ija uummata Oromoo tti bu’uudha. Kanneen hidhamanii jiran iyyuu atattamaan akka gadi lakkifaman Qeerroon gadi jabeessuun gaafata.

Kana Malees ilmaan Oromoo hedduun Finfinnee fi magaalotaa naannawaa Finfinnee ti argaman keessaa hordofamanii ukkanfamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaan. Haaluma kanaan Barattootni Oromoo sadii bulchiinsaa Laga Xaafoo laga Daadhiitti Godina Lixa Shawaa Amboo irraa wayyaanee jalaa dheessanii rakkatanii barachaa utuu jiranii waraanaa Komaandii Poostii Wayyaaneetiin ukkanfamuun eessaa buuteen isaanii dhabamee jiruu keessaa

1. barataa Yeroo Haayyii fi barattootni lama yeroof maqaa isaanii kan adda hin baafamiin ta’uun gabaafamera. Haala kanaan ilmaan Oromoo yeroo irraa gara yerootti waraanaan ukkanfamuun hidhaatti guuramaa waan jiraniif uummatni Oromoo fi dargaggootni Oromoo Bakkaa jirtaan hundaa gamtaan mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuun uummataa keenya miliyoonotaa manneen hidhaa biyyatti keessatti dararamaa jiran qabsoon haa hiiksifannu jechuun Qeerroon waamicha dabarsa.
Injifannoon Uummata Oromoof.

Via- Beekan G Erena