Artisti Dr Ali Birraa fayyanii gara mana isaaniitti galan

Artisti Dr Ali Birraa fayyanii gara mana isaaniitti galan

Artist Alii Birraa Hospitala Waliigalaa fi koolleejjii Fayyaa Adaamaatti erga yaalamaa tureen booda fayyee Hospitaalaa gara manaatti galeera.
Hakiimotaa fi uummata karaa hundaan nacinaa dhaabbatanis Nan galateefadha jedheera Aliin.

Dr Artist #Ali_Birra fayyee gara mana isaa galaa jira Alhamdulillaah .
Abshiir Abbaa koo homaa hin taatu Rabbi sifaana jira .