Artist Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee Hospitaala Riftivaalii Adaamaa ciisee jiraachuu maatiin OMN-tti himan.

Artist Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatee Hospitaala Riftivaalii Adaamaa ciisee jiraachuu maatiin OMN-tti himan.
 
Artist Zarihuun Wadaajoo ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaa booda fayyaa dhabaa dhufuusaatu himama. Waggaa kana guutuu haala ulfaataa dabarsuusaafi dhukkubsachaa akka ture Haati warraasaa Aadde Olaantuu Gammachuu bilbilaan OMN-tti himaniiru.
 
Akka aadde Olaantuun jedhanitti Artist Zarihuun dhibeen waan itti hammaateef yeroo ammaa Hospitaala Riftivaalii Adaamaa ciisanii yaala argachaa jiru.
Sadarkaan dhibee Artist Zarihuun Wadaajoo ol ka’aa dhufuusaa kan himan Aadde Olaantuun, Dhibee Onnee, Kaleefi Sombaan dhibamaa jiraachuusaanii ogeessotarraa akka odeeffatan dubbatu.
 
Waxabajji 29, 2020 guyyaa Artist Hacaaluun wareegametti, ajjeefamuu artistii qaalii kana yeroo dhaga’an of wallaaluun dhibeerra bu’uutu himama Artist Zarihuun. Abdiifi egeree Muuziqaa Oromoo kan ta’e Hacaaluu dhabuutti hedduu akka miidhame kanaan dura yaada miidiyaaf kenneen ibsee ture.
Haati warraa isaanii aadde Olaantuu Gammachuun, uummatni Oromoo fi dinqisiifattoonni isaa hundi waan danda’aniin bira dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Kanaan cinatti, waaqa kadhachuufiin akka nuuf birmmattan barbaanna jedhan.
 
Zarihuun Wadaajoo warraaqsa Muuziqaa Oromoo ammayyaa keessatti weellistoota hangafoota jedhamaniifi dinqisiifattoota danuu qaban keessa nama tokko.

1 Comment

  1. Wishing you Well Zarihuun ko!

    You are a true legend of our people, and I am so sorry to hear that you are not well! Know that your influence, through the power of your music, is much, much, deeper than what may even seem probable to you! I have young nieces & nephews who were born and raised outside Oromia, speaking European languages, but who will belt out one of your songs, titled ‘Referendum’ on cue! The Oromo people, including my own extended family, owe you a debt of gratitude for your unwavering commitment to the freedom of our people, to be crowned with the birth of an Independent and Sovereign Oromo Republic!

    Get well soon! Great things are over the horizon! Besides, my little niece would love to join you in singing “referendum,” in Finfinne soon!

    With love & respect!

Comments are closed.