Artist Zaakir Abdallaa’s video: ARRA MAALTU SI MUDATEE

ARRA MAALTU SI MUDATEE: WALLEE warraaksaa akkaan ergaa gaarii qabu kan artistoota nama jahaan irratti hojjetame mee laalaa