DHAGGEEFFADHUU!Dhugaadha! Artist Gazaalii Abbaa Maccaa

DHAGGEEFFADHUU!Dhugaadha!Ani hin beeku karaa lamaa deemu.”Miidiyaa Ololaa Malee Qawwee hin tahu nun” jedhi Kuno Artist Gazaalii Abbaa Maccaa