Muumichi Minsteera Dr Abiy Ahmed leenjii-marii amma Aritistoota Habashaa waliin taasisan kana duran Aritistoota Oromof waliin taasisani turan.

Muumichi Minsteera Dr Abiy Ahmed leenjii/marii amma Aritistoota Habashaa waliin taasisan kana duran Aritistoota Oromof waliin taasisani turan.


Suuraan gaafa hiriiraa kun jara sana garaa gubeera. Lammiileen biyyattii garaagarummaa keenya qabannee waliin haa jiraannu jedhan ammoo suuraa kanatti gammachuu qabu. Warri leellistummaa qabu ammoo alaabaalee kana lamaan wal biratti arguuf obsa hin qabani. Tokko isa kaan balleessu malee nagaan hin jiru dhanii yaadu. Warri TPLF deeggaru ammoo lamaanuu dhabamuu qabu jedhu.

Wanti deeggaraan TPLF kun suuraa kana waliin barreesse gabaabumatti akkas jedha:
“Qaamni ummataa kamuu hiriira mormiis tahee deeggarsaa gochuuf mirga heeraan kennameef qaba. Gochaawwan sirna Federaalaa keenya balaa irra buusuuf aggaammatan garuu bu’uura heera mootummaa hin qabani.”

Yaya Beshir