ARBA GUUGGUU: Arsii bahaa arbaaguugu magaalaa Abbomsa yeroo Amma kana lolatu jira

#ARBA_GUUGGUU

Arsii bahaa arbaaguugu magaalaa Abbomsa yeroo Amma kana lolatu jira, jeequmsi eega ganama jalqabamee hanga ammaatittuu hin qabbanoofne.Lubbun namas galaafatamtee jirti.
Manni hedduu caccabee jira. Manni gaaza Maaddayan tokko gubatee jiraa. ILmaan nafxanyota man keessa ta, un dhukasa banani Lubbun nama tokko 1 yoo darbitu. Namonni 3 rasasan waraanaman.

Arbaa guugu hanga callifte kana yoo ol kaate ufitti hin dhiiftu. Akkuma beekkamu arbaa guugu bara duriiyyuu seenaa cimaa qabdi. Bara cunqursaa sanis rakkoo heddu keessa dabarte. Kanaaf diinnuu gaafa ummanni oromoo hiriira bahaa ture sanuu daftee lafa jala agaazii achitti gadi guuraa turte. Mishigii warra nafxanyootaa godhanii irraa sirbuuf deemu. Kanaaf ammoo mootummatti iyyatuuf mootummaan hin jiru. Ummanni oromoo waliif birmadhaa.

Via: Mohammednur Guye


Breaking News
Barattoota daldala siyaasaa mootummaan Bilxiginnaa kanaaf badii tokko malee Yuunvarsitii Mattuu irraa ari’ataman kanneen armaan gadiiti!

1 Tokuma Boja-Computer-3rd year
2 Eba Adama-Computer-4th year
3 Megersa Gemech Duguma-Sport-3rd year
4 Daniel Abera-Biology-3rd year
5 Tolosa Girma-Biology-3rd year
6 Jiregna Tesfaye-Biology-3rd year
7 Daniel Getaneh-Electrical-2nd year
8 Zemen Teju-PHO-3rd year
9 Dawit Gebresillase-3rd-Law year
10 Injifano Dereje-4th-Cotm year
11 Abdi Mengesha-Chemical-3rd year
12 Lelisa Amenu-Civil-4th year
13 Meles Guta-Sport-3rd year
14 Abiyot Gebre-Sport-1st year
15 Keriya Kadi-Midwifery-2nd year
16 Lalisa Gurmesa-Sport-3rd year
17 Nasredin Isak-Biology-3rd year
18 Bonsa Kumera-Chemical-5th year
19 Anesso Ahmed-Cotm-3rd year
20 Talima Halawi-Midwifery-3rd year
21 Naol Adana Firisa-Cotm-3rd year
22 Umar Idris-Natural-1st year
22 Dukale Aren-Accounting-3rd year
23 Tayachew Asrat-Midwifery-3rd year
24 Daniel Desalegn-psichatry-2nd year
25 Daniel Abdela-Biology-3rd year


Barattoonni gajjallaatti tarreeffaman yuunivarsitoota Oromiyaa keessa jiran irraa ariyatamaniiru. Kan ajjeefaman ilmaan Oromooti, kan barumsa irraa ariyamanis ilmaan Oromooti. Bu’aan qabsoo dhiiga Oromoo galaafattee kanuma taate.

Dhaabileen siyaasa Oromoo filannoof dorgomaa jiran dargaggoota kana qunnamanii flmaata sanaaf ummata akka kakkaasan yoo godhan gaariidhan jedha.

—-
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitiiwwan adda addaa irraa ari’aman.

A) Yuunivarsiitii Haramaayaa

1.Ashete Mammo – Cooperative – 2nd year
2.Abdi Bekele – Management -2nd year
3.Obsuman Andarge – Computer Science – 2nd year
4.Ayyana Abate – Soft Ware – 3rd year
5.Yadeta Ejeta -Economics -1st year
6.Gemmechis Regassa – Physics – 2nd year
7.Bona Fanta – Management – 2nd year
8.Lalisa Dereje – Geography -2nd year
9.Amanuel Solomon – Computer Science – 2nd year
10.Yadasa Kinfu – Agriculture -3rd year
11.Latera Degefa – Law – 2nd year
12.Gemmechis Wakgari – Agriculture – 2nd year
13.Sembata Admasu – Biology – 2nd year
14.Bekuma Bulcha – Molecular Biology 2nd year
15.Robera Worku – CCI – 2nd year
16.Mikael Getacho – CCI – 2nd year
17.Tilahun Tafesse – Agriculture – 2nd year
18.Allahmudin Yusuf – Molecular Biology – 2nd year
19.Yosef Tesfaye – Afan Oromo – 2nd year
20.Zewde Bullo – Management – 2nd year
21.Kediro Deddefo – Economics – 2nd year
22.Dawit Bekele – Law – 2nd year
23.Gutema Abraham – Computer Science – 2nd year
24.Gemmechis Kabata – Sport – 2nd year
25.Megersa Tesfaye – Sport – 2nd year
26.Diriba Edosa – Sport – 2nd year
27.Yosef Gurmu – – 1st year
28.Mekonnin Bifa – Economics – 2nd year
29.Sisay Nigatu – Agro Economics – 2nd year
30.Roba Merga – REBD – 3rd year
31.Megersa Wakjira – Economics – 2nd year
32.Abbebe Kennesa – Management – 2nd year
33.Elias Ettansa – Physics – 2nd year
34.Muzayan Aman – Afan Oromo – PGDT
35.Segni Oli – Economics – 2nd year
36.Abraham Emanu – IT -3rd year
37.Bonsa Habte – IT – 2nd year
38.Efa Tesfaye -Agriculture – 2nd year
39.Atsede Wakgari – Cooperative – 2nd year
40.Chaltu Soressa – – 1st year
41.Kebbene Markos – Management – 2nd year
42.Bishu Samuel Biololgy – 2nd year
43.Hawwi Tafesse – ICT – 2nd year
44.Alganesh Lamata – ICT – 2nd year
45.Bontu Mohamed – Agriculture – 3rd year
46.Bontu Gebbisa- Biology – 2nd year
47.Amane Tekle – Biology -2nd year
48.Jiregna Tadesse – Sport – 2nd year
49.Mulugeta Mammo – Biology – 2nd year
50.Merga Tolesa – Biology – 2nd year
51.Tibebu Solomon – Biology – 2nd year
52.Meseret Biratu – Biology – 2nd year
53.Buzu Ebba – Afan Oromo – 2nd year
54.Abduljebar Shambel – Accounting – 3rd year
55.Gaddisa Ettafa – Infora. -2nd year
56.Ebbisa Tseggaye – Statics – 2nd year
57.Amanuel Assefa – Afan Oromo – 3rd year
58.Surra Alemu – Biology – 2nd year
59.Guddeta Wakgari – Afan Oromo – 3rd year
60.Natnael Solomon – Plant Science – 2nd year
61.Buzayew Ferede – Afan Oromo – 3rd year
62.Dessatu Efrem – Management – 2nd year
63.Bedhane Guja – Management – 2nd year
64.Jiregna Jabessa – Agriculture – 2nd year
65.Gaddisa Feyyo – Agriculture – 3rd year
66.Lalise Waltejji – Afan Oromo – 3rd year
67.Elfinesh Dhibbisa – Sport – 3rd year
68. Gemmeda Dhuguma – Soft Ware – 4th year

B)Yuunivarsiitii Mattuu

69.Bonsa kumerra -Chemical Engineering- 5th year
70.Anesso Ahmed -CoTM – 3rd year
71.Ebbaa Addamu -Computer Science 4th year
72.Lalisa Amenu -Civil Engineerig 4th year
73.Naol Adane -CoTM 4th year
74.Injifenno Dereje -CoTM 4th year
75.Tokkumma Boja -Computer Science 3rd year
76.Keriya Kedir -Mid Wifer 2nd year
77.Megersa Gemmechu -Sport 3rd year
78.Daniel Dessalegn — 2rd year
79.Abdi Mengesha -Mechanical Engineering 3rd year
80.Nesiredin Esiak -Biology 3rd year
81.Lalisa Gurmessa -Sport 3rd year
82.Melles Guta -Sport 3rd year
83.Dukkalle Areri -Accounting 3rd year
84.Umer Indris -Natural Science 1st year
85.Tolesa Girma -Biology 3rd year
86.JiregnaTesfaye -Biology 3rd year
87.Telima Alewi -Mid Wifer 4th year
88.Daniel Abdeta -Biology 3rd year
89.Zemen Taju -Health Officer 2nd year

C) Yuunivarsiitii Madda Walaabuu

90.Ebsa Tobo Geleta _Economics 2nd year
91.Gadisa Hotessa Adula _ Agriculture 2nd year
92.Dhaba Asfawu Ayyana _ Computer Science 2nd year
93.Teshome Gutteta Fettessa _ Engineering 2nd year
94.Efrem Gutteta Fettessa _ Surveying 3rd year
95.Tolina Mosisa Geneti _ Electrical Engineering 2nd year
96.Ermias Baharu Dhufera _ Electrical Engineering 3rd year
97.Geleta Dhabasa Raga _Information System 2nd year
98.Mulugeta Regassa Gerba _ Information System 2nd year
99. Ebbisa Nigatu Gudji _Biology 2nd year
100.Moibon Belay Wirtu _Computer Science 2nd year
101.Abdi Fikade Gemmechu _ Engineering 2nd year
102.Feyissa Girma Shiferraw _Economics 2nd year
103.Kenea Tafesse Ayyana _ Economics 2nd year
104. Wakjira Alamayew Gutema _ Computer Science 2nd year
105.Daniel Mekonnin Tolassa _ Information System 2nd year
106.Hambisa Temesgen Feyissa _ Economics 3rd year.

D) Yuunivarsiitii Bulee Horaa

107.Adugna Mosisa _ computer Science 3rd year.
108.Elias Legesse _ Computer Science 3rd year.
109.Barecha Gudeta _Construction Technology 4th year.
110.Ettana Wakgari _ Information Technology 3rd year.
111.Efa Mekura _Geology 4th year
112.Kenno Endalu _Construction Technology 3rd year.
113.Gelma Beriso _Economics 3rd year.
114.Dereje Regassa _Industrial 2nd year.
115.Haile Kumsa _Construction Technology 3rd year.
116.Motumma Takele Mechanical Engineering 3rd year.
117.Abebe Kasaye _Economics 3rd year
118.Abdissa Denbobi _Economics 3rd year

E) Yuunivarsiitii Dirre Dhawaa

119.Adugna Ayele _ Mechanical Engineering 5th year
120.Guta Tamiru Eratti _Surveying 5th year 3. 121.Mikael Asfewu Debela _Industrial 4th year
122.Mohamed Sayid _Industrial 4th year
123.Hailu Getachew Beyene _Electrical Engineering 4th year
124.Lencho Hussein Jima _Economics 3rd year
125.Nuredin Mohamed Umer _Economics 3rd year
126.Wako Hukka Liban _Law 3rd year
127.Doyo Wario Liban __Law 3rd year
128.Gudina Kemal _Sport Science 3rd year
129.Lencho Abdella Ahmad _Accounting & Finance 3rd year
130.Mohamed Seid _Industrial 3rd year
131.Negasa Tamiru Ejjeta _Industrial 2nd year
132.Efa Tsegaye Disasa _Sport science 2nd year
133.Natinael Dinsa Diriba _Industrial 2nd year
134.Bikila Melkamu _Banking and Finance 2nd year
135.Natifera Merga Gobena _Constrction Management 2nd year
136.Kasim Husein Tufa _Computer Science 2nd year
137.Jifar Hassan Mohamed _Polotical Science 2nd year
138.Ebba Gashawu Chemeda _Mechanical 2nd year
139.Jibril Ahmad Ebro _Biology 2nd year
140.Yonas Hussein Hassan _Computer Science2nd year
141.Yonatan Tadesse Gerbi _Mechanical 2nd year
142.Guddeta Waktole Raga _Land 2nd year
143.Nesru Shamie _Textile 2nd year
144.Leta Wogari Likkasa _Surveying 2nd year
145.Jiregna Getachew Berhanu _Law 2nd year
146.Adugna Dube Bekkata _Social Science 1st year
147.Chala Dero Dube _Social Science 1st year
148.Alemayew Efrem Gari _Social Science 1st year
149.Keraddin Dula Wada _Social Science 1st year
150.Tura Tufa Boyo _Social Science 1st year
151.Awol Ahmedin Jemal _Social Science 1st year
152.Abdissa Anole _Natural Science 1st year
153.Tesfa Chala _Natural Science 1st year
154.Surra Kuffisa Yemane _Natural Science 1st year
155.Duromsa Ziyad _Natural Science 1st year
156.Yadetala Olana _Natural science 1st year
157.Geleta Bekele Bulcha _Natural Science 1st year

Solomon Ungashe


Hubadhaa;

– Barattoonni Oromoo lakkoofsaan 10 ta’an Yunivarsiitii keessatti ajjeefamaniiru.
– Barattoonni 200 ol ta’an akka malee madaa’anii jiru.
– Barattoonni 35,000 ta’an guutummaatti barnoota dhaabanii jiru.
– Barattoonni 500 ol ta’an waggaa tokkoo, lamaa yookaan guutummaatti ari’amanii jiru.
– Barataan tokko Yunivarsiitii irraa ari’amee erga manatti galee dheengaddaa maatii isaa biratti magaalaa Dambi Doollootti ajjeefame.

Mirga barataaf haa falmin

Lammii Beenyaa


Bofniifi Bofni yeroo walitti marmitu keessaa kan cirriiqfatu ‘Sum’iidha’ . Kanaafuu Abiy Ahmed fi Jawar Mohammed lamaansheetuu sum’iidha. Kaanserii qabsoo Oromoo nyaattu kana Oromoon halaalatti argee abiddaan gubuu utuu qabuu karkarfataa turedha.Hamma sum’iin kun jirtutti qabsoon Bilisummaa hundi kan quucaredha. Kanaaf Oromoo gariin guggubataas jiraata. Maddi garbummaa saba Oromoo #Hantuuta kana lammani!😂

Via: Beekan Erena

1 Comment

Comments are closed.