Arba Argaa Foon Hin Qorannu!

“Arba Argaa Foon Hin Qorannu”

Namichi Daniel Bekele jedhamu kun yeroo ammaa Hogganaa “Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaati”. Dhaabbanni kun Wayyaannee waliin tahee cubbuu fi gidiraa guddaa ummata keenyarratti hojjetaa turuun isaa ni yaadatama.Tarkaanfii waraanni Agaazii barattoota Oromoo irratti fudhataa ture qabata seera kanachiisuu jedhuun galateeffatee waliin sirbaa ture.
 
Akkuma olaantummaan wayyaanee Finfinneetti cabeen dhaabbilee maqaa riiformiitiin hatattamaan harka Nafxanyaatti galfaman keessaa tokko dhaabbata mirga namoomaa jedhamu kana ture.
Hundaa’ol ammoo wanti nama gaddisiisu hogganaa dhaabbata kanaa tahee kan muudame ifatti nama paartii #Qinijjitii bara 1997 hundeesse tahuu isaati. Daniel Bekele hundeessaa paartii Qiniijjitii, kan waggaa lama Biraanuu Naggaa fi Iskindir Naggaa waliin Qaallittii hidhamee booda hidhaarraa baheedha.
 
Daniel Bekele nama heera yeroo ammaa kanatti hin ammanne, sabni Oromoo jedhamu akka sabaatti hin jiru, Oromiyaa lafti jedhamus hin jiru jedhee nama professor Masfin W/Mariam fi Getachew Haile waliin sagantaa siyaasaa barreessee ololaa turee dha.
 
Waggaa lamaan kanas namni kun maqaa Komishinii Mirga Namoomaa kana fannitee Qeerroo Oromoo fi ummata bal’aa Oromoo maqaa balleessaa jira. Qabsoo nagaa Oromoon taasisaa ture yakka sanyii balleessuu Amaaraa irratti raawwate jedhee addunyaatti gabaasaa ture/ jira.
Har’as kunoo ajjeefamuu Artist Haacaaluu Hundeesaan booda maqa balleessii bal’aa kan hoofu gabaasa baaseera. Haacaaluu eenyutu ajjeese, ajjeechaan kun qaama walabaatin haa qoratamu jechuurra farra sabummaa fi abukaatummaa Nafxanyummaa sana lallabaa oole.
 
Waan taheef, Uummanni keenya caasaa Nafxanyaa bifa kanaan diriiree ummata keenya maqaa baleessii guddaarratti bobba’e kana keessaa fi alaan bakka hundatti saaxilee qullaa hambisuun dhugaa isaa mirkaneeffatuu qaba. Oromoon “Arbaa argaa foon hin qorannu” akkuma jedhe waan dursee beeku irraa bu’aa addaa eeguu hin qabu.FSM irraa

እድሜ ለጀዋር … እየሄዱበት ያለውን የ #Define, #Defame, #Dehumanize, #Destroy ሴራቸውን ህፃናት ሳይቀሩ በተረዱበት ወቅት ለምን ህዝቡን ሊያጃጅሉ እንደሚለፉ ነው የሚይገባኝ። በሰብአዊ መብት ቅብጥርሶ እያሉ ከሚያጭበረብሩ #ኦርቶ_አማራ ብሄራዊ ንቅናቄ (ኦአብን) ብለው ፓርቲአቸውን በምርጫ ቦርድ ቢያስመዘግቡ ይሻላቸው ነበር።
 
በዛሬው ሀተታቸው ተጀምሮ እስከሚያልቅ ሊያጮሁ የፈለጉት ዋና ጉዳይ በአማራ ክልል ስላለቁት የኦሮሞ ተማሪዎች… ወይም ህገመንግስታዊ መብታቸውን በሰላማዊ መንገድ ሲጠይቁ ስለተረሸኑ ወላይታዎች… ወይም የብልጢግና ፖሊስ በግፍ እያሰረና ከእስር ቤት እያወጣ ስለሚረሽናቸው የኦሮሞ ልጆች ወዘተ ሳይሆን… በኦሮሚያ ላይ ብቻ ባነጣጠረ መልክ የሀጫሉን ግድያ ተከትሎ በብልጥግና ሴራ በተፈጠረ ትርምስ ኦርቶ-አማራ ላይ ስለደረሱ ‘ጥቃቶች’ ነው ማጮህ የፈለጉት።
 
ይሄ እንደጉሊሶው ድራማ… ቀጥሎ ሊያደርጉ ላቀዱት ትልቅ ‘ፕሮጀክት’ ግበአት/መነሻ እንጂ መጨረሻው አይደለም።
በነገራችን ላይ ይሄንን ተቋም የሚመራው #ዳንኤል በቀለም ሆነ የምርጫ ቦርዷ #ብርቱካን ሚdhግሳ (ሁለቱም ያለወገንተኝነት/Neutral ሆነው መንሳቀስ የሚገባቸውን ተቋሞች) እንዲመሩ የተመደቡት የቅንጅት ፓርቲ ሰዎች የነበሩና አቢይ በብርሃኑ ነጋ በኩል የሚዘውራቸው መሆናቸውን ቀን በቀን በሚሰሩት ፋውል ለተስፈኞቹ ማረጋገጫ እየሰጡልን በመሆኑ ሳናመሰግናቸው አናልፍም።
Oromoon walmalee fira hin qabu!!

Aran
Gamaa
Ermyas Ermyas


‘Poolisiin ajaja mana murtii raawwachuu diduun olaantummaa seeraa rakkoo keessa galcha’ jedhu abukaatonni hidhamtootaa.
Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa hogganoota ABO kan ta’an Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa Jimaata darbe Mudde 25 bara 2020 bilisa jedhee akka gadi dhiifaman murteessullee poolisiin gadi dhiisuu dide jechuun abukaatoon isaanii BBC’tti himaniiru.
 
Haaluma wal fakkaatuun Manni Murtii Aanaa Magaala Laga Xaafoo Laga Daadhii Sadaasa 16 bara 2013 barsiisaa Yunivarsiitii Finfinnee Dr. Huseen Kadir wabii qarshii 10,000nin hidhaadhaa akka gadhiifaman ajajullee osoo hin gadhiifamin yeroo ji’a tokko olif hidhaa jiraachuu himu.
Hidhamtoonni kaan mirgi wabii eegameefi hidhaa jiran jiraachuus dubbatu.
“Olaantummaa seeraa, bilisummaa mana murtii waan hunda kan diigu waan ta’eef mootummaan dhimma kana xiyyeeffannoon ilaaluu qaba jedheen yaada” jedhu.
Guutummaa isaa asii dubbisa: https://bbc.in/3rEiisR
 

1 Comment

  1. Daniel Bekele is a disguised Amhara PP cadre ; the same is true to Mahibre kidusan and Daniel Kibret. Why is he speaking about the massacre of Oromo by Abiy Forces now. Is he afraid the fact that PP is in the verge of collapse and his organization will not get money from foreign based Amnesty unless he accomplish such a wishy washy mission?

    what a crooked man !

Comments are closed.