Aragaawii Barihee (PhD): ”Miidhaan qaamaa narra hin geenye”

Aragaawii Barihee (PhD): ”Miidhaan qaamaa narra hin geenye”

Sirna Awwaalchaa Janaraal Se’aaree Mekonniniifi Geza’ii Abarraa irratti hirmaachuuf gara Maqalee imalanii kan turan, hoogganaan dhaaba Tokkummaa Dimookraatummaa Tigraay, Aragaawii Barihee(PhD) haleellaan irratti aggaamamuu himan.

(bbcafaanoromoo)—Garee ‘hoomaa dargaggootaati’ jedhaniin aggaammiin haleellaa irratti raawwatus, miidhaan qaamaa akka irra hin geenye himan.

Bakka sirni gaggeessaa itti raawatamaa ture Siidaa Wareegamtootaa Hawultii seenuuf wayita jedhan alaaf keessa dargaggootni turan galuu hin qaban jechuun miidhaa irraan gahuuf wayita yaalaan Poolisiin gidduu galuun isaan miliqsuus dubbatan.

Sirna kana hordofaa kan ture gaazexessaan BBC akka gabaasetti, dhagaa darbachuun hokkora dhalatee tureen konkolaattotni fi poolisoonni miidhamaniiru.

Hokkora kana to’achuuf Poolisiin boombii imimmaanessu dhukaasuuf dirqameera.

Mana hidhaa ‘Baadoo Sidist’ jedhamu keessatti hidhamaniiru jedhamee oduun odeeffamu kijiba ta’uu fi ganama kanas gara Finfinneetti deebi’aa akka jiran BBCtti himaniiru.

Qaamoleen nageenyaa miidhamni irra gahe Hoospitaala Aydaritti waldhaanamaa jiru.