Kichuu

Announcement for March 22 Solidarity with #OromoProtests and

Announcement for March 22 Solidarity with #OromoProtests and

Announcement for March 22 Solidarity with #OromoProtests and #AmharaResistance Rally

A call for a rally organized by Amnesty International – Colombia University (Newyork City) on March 22, 2017. Let’s stand in Solidarity with #OromoProtests and #AmharaResistance in #Ethiopia Free Merera Gudina and All Political Prisoners !
The program will include:
*Panel Discussion
*Rally and
*Vigil Light infront of the United Nations head quarters.
==========================================
የ ኮሎምቢያ ዩኒቨርስቲ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቡድን March 22, 2017 በኢትዮዽያ እየተካሄደ ያለዉን የሰብአዊ መብት ጥሰት በማስመልከት የተቃዉሞ ሰልፍ ጠርቷል:: ኢትዮዽያኖች በሰልፉ እንድትሣተፉ ተጋብዛችኋል:: በኒዉዮርክ የሚገኙ አራት ትምህርት ቤቶች በሰልፉ የሚሳተፉ ሲሆን እኛ ባለቤቶቹ ደሞ በብዛት በብዙ ቁጥር መገኘት ይጠበቅብናል:: በግፍ የተገደሉ ዜጎች መታሰቢያ የሻማ መብራትም የተባበሩት መንግስታት ጽ/ቤት ፊትለፊት ይካሄዳል::በዚህ ሰልፍ በመሳተፍ የዜግነት ግዴታችንን እንወጣ!
( Cultural dress is appreciated) #OromoRevolution

Exit mobile version