Site icon Kichuu

Anis qooda koo haa ba’u!-Dhaabbanni Hordoftoota Amantii Waaqeffannaa

Anis qooda koo haa ba’u!#BuraayyuuDhaabbanni Hordoftoota Amantii Waaqeffannaa WAXABAJJII baranaa sagantaa gurguddoo saganteeffate!!

1. Wax. 14-15/2011 Yaa’ii Walii galaafi!
2. Wax. 16/2011 ammoo Jila Galmootaa kan guddinaa fi bal’inaa Jaarmiyaa Waaqeffannaa gaggeessa!

Keessoon Sagantaa kanaa bal’aa fi kan Dhaabbbata keenya, kan tokkoo tokkoon Waaqeffataa hunda hojii hojjatee as ga’e itti of ilaaluu.. kan fulduree keenyafillee, akkasumallee dhaloota nutti aanufillee kallatti tolchuudha.

Kanaaf jirraa fi jiraachuuttis hiika kenninee argamuu qabna. Qindeessitootnis nuuf galatoomaa!


OBS-Sirba Aadaa Oromoo Wanbaraa/Matakkal

Exit mobile version