Angawaa Oromiyaa : Qaamoota Bu’an Isaanii Xuqameetu Hiriira Oromiyaa

Angawaa Oromiyaa : Qaamoota Bu’an Isaanii Xuqameetu Hiriira Oromiyaa Keessaa Hokkara Kaasuuf Itti Gargaarama

Oromiyaa
Itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa

Roobii Onkolooleessa 11 bara 2017 Magaalaa Shaashamannee fi Harargee dhiyaa magaalaa Bookee keessatti hiriira gaggeeffamee keessatti namnii 6 du’u itti gaafatamaan waajiira komunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa ibsanii jiru.

Kaleessa magaalaa shaashamannee keessatti kan ajjefaman namoota 4 keessaa tokko dubartii hiriira waliin sababaa wal hin qabanneen duute jedhu Obbo Addisuun. Jiraattonni akka ibsanti garu kaleessa namnii 4 ajjefamee har’a immoo kanneen mada’an keessaa tokko du’u dubbatu.

Sagantaa haroomsaa Oromiyaa keessatti jalqabameen bu’aa argataa turan kanneen amma dhaban “hojii gaarii gaggeeffamaa jiruuf hiriira deggersaa haa baanu” jechuun uummata eega hiriirsanii booda hokkarri akka ka’u gochuun dhabamuu lubbuu namaaf akkasumas miidhama qaamaa namoota irra ga’uuf ittiin ka’uumsa ta’an jedhan Obbo Addisuu Araggaa.

Akka fakkeenyaattis kanneen ayyaanni irrechaa iddoo adda addaatti kabajamee akka hin milkoofneef carraaqaa turan amma immoo tooftaa jijjiruun maqaa hiriiraan Oromiyaa keessatti dadhabbii uumuuf yaalaa waan jiraniif uummanni of-eeggannoon ilaaluu qaba jechuun hubachiisan.

Gabaasaa Guutuu Caqasaa


Humnoonni Mootummaa Godina Booranaa Aaanaa Dirree Keessatti Uummata Haleeluun Lubbuu Namaa Galaafatan: Jiraattota

Faayilii – Hiriira Mormii Oromiyaa

Qabeenyaan utuu manca’e ta’ee illee lubbuu namaan hin gitu: Angawaa Naannoo

Godina Booranaa aanaa Dirree magaalaa Meeggaa keessatti har’a ganama naannoo sa’a shanii humnootiin mootummaa Federaalaa konkolaataa meeshaa waraanaa fi nyaata fe’ate magaalattii keessa darbuu dhaan gara naannoo Somaaleetti geessuuf utuu yaalanii uummati dura dhaabbachuu isaan uummatatti dhukaasanii lubbuu namaa galaafachuu jiraattonni nuuf ibsanii jiran.Hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa Dirree obbo Kulutuu Faaraa waajjirri isaanii haala kana quba qabaachuu isaa ibsanii konkolaataan sun nyaata fe’ee jira nuun jechuu isaanii iangawoonni naannoo nuuf ibsanii jiranKan jiraataan aanaa Dirree naaf ibsan kana adda baafachuu dhaaf gara hoogganaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa Dirree obbo tti bilbilee argadheen jira.

Har’a ganama naannoo sa’aatii shanii konkolaataan humnoota federaalaa meeshaa jalatti irraan immoo nyaata fe’atee jiru magaalattii keessa darbuu waan ka’eef uummati dura dhaabbanaan uummatatti dhukaasee lubbuu namaa galaafatee jira odeeffannoo jedhu waajjiirri keessaan quba qabaa jechuun gaafatamanii amma iyyuu bakka haleellaan kun itti raawwatamee haala isaa qorataa jiraachuu dubbatan.

Hoogganaan bulchiinsa nageenyaa aanaa Dirree kun akka jedhanitti uummata harka duwwaa jirutti dhukaasuun sirrii miti. “Qabeenyaan utuu manca’e ta’ee illee lubbuu namaan hin gitu” jedhan.

 

1 Comment

  1. Oromoon tokko yoo lubbuu ofii saba isaatiif wareeguu fedhe diina oromoo tokko ajjeessee du’uu qaba malee akkasumati yoo of ajjeessise qabsoo oromootiif faydaa tokko hinqabaatu.

Comments are closed.