Anadhufu Gammachuu(PhD) 01 10 2011

Anadhufu Gammachuu(PhD) 01 10 2011

Dr. Gammachuu Magarsaa speaks. Appreciation is in order for OBN, given they did the show LIVE unfiltered, unedited. Good.


Qeexaala-Washington DC-Fichee Camabalala ቄጣላ በዋሽንግተን ዲሲ-ፊቼ ጫምባላላ #SMN

Qexaaala-Washington DC-fichee caabalala of the year of the Washington DC-Fiche. #Smn.


Ethiopia: ዘ-ሐበሻ የዕለቱ ዜና | Zehabesha Daily News June 8, 2019


ABO’n Kora Geggeeffachuuf jedha; Taajjabbiinis Sana suufuun Galmee Butatee ba’e qaba; Kun Hubannoo Jalqabaaf qofa, 2019

ABOn Kora Sabaa (toorban dhumaa June keessa )gaggeeffachuuf akka murteessee jiru Tajjabbiin odeeffannoo qabatamaa argatee jira .Kora gaggeeffachuun bu’ura dhaabichaa jajjabeessuf (overhaul gochuuf) yoo ta’e gaariidha. Kaayyoon Kora Sabaa gaggeeffachuu “aangoo” isa ABO keessaa waliif qooduu akka hin taane ofeeggannoo gochuun murteessaa dha (Ammatti ABO keessa aangoon hin jiru; wareegama baasaa sabaaf qabsaahuutu jira. Authority mind-set is the root cause of many of the conflicts within the OLF–crying about positions and power where there is none!). Kaayyoon Kora Sabaa gaggeeffachuu ABO boordii filannootti galmaahuuf qofa ta’uu hin qabu.

Amma dubbiin tokkummaa dhaabilee siyaasaa Oromoo jabeeffannee gara aangoo isa dhugaa ummata keenyaaf ittiin hojjechuu dandeenyuu ofharkq galfachuutti tarkaanfachuu ta’uu qaba(Caffee Oromiyaa dhuunfachuu dha).Akka amma faffacaanee jirrutti sana argachuu hin dandeenyu ( dhaabileen maqaa Oromootiin socho’an faffaca’anii gara filannootti yoo seenani teessuma Caffee hanga ta’e argachuu ni dandahu; garuu hunduu ni injifatamu!). Gara bal’annee, waan nufuuldura jiru hubannee,dhuunfaatti gatii barbaachisu baafnee araara walgidduutti buusuu qabna.

a. Dhaabileen Oromoo ABO irraa foxxoqanii fi ABOn haalatti walitti dhufanii Kora kana waliin gaggeeffatan irratti mariihachuu qabu.

b. ABOn hooggana jabaa fi yeroo waliin tarkaanfatu as baasuun hojii ijoo godhatee murannoon irratti hojjechuu qaba.Hooggana jabaa jechuun namootni walitti dhufanii wal filuu qofaa miti–the organization should be radically overhauled. Caasaan hojii fi aadaan hojii ABO jijjiiramuu qaba; ABOn dhaaba siyaasaa yeroo fi haala waliin tarkaanfatu ta’ee as bahuu qaba.Baay’inni hoogganoota ABO ( miseensota GS) yeroo ammaa 85 ol dha; kun gara quality tti jijjiiramuu qaba ( hoogganni walhubatuu fi walirratti cichuu fi yoo guddate 25 hin caalle gahaa dha). Kun akka milkaahuuf yaadotni bilisummaatiin burqisiifamuu fi irratti mariihatamuu qaba.

c. Kora kana booda afuurri summaahaan ( afuurri gandummaa) ABO keessaatti qabatamaan mul’achaa jiru gara afuura tokkummaatti jijjiiramuu qaba.Afuurri tokkummaa kun hatattamaan ABO keessatti uumamee gara ummata Oromootti gad dhangala’uu qaba.

Via: Beekan G Erena


WBOn hojiitti jira!

“ODUU tarkaanfii

Gootichi waraana Bilisummaa oromoo Godiina Gujii Lixaa keessa socho’u guyyaa hari’aa 08/06 / 2019 sa’aa 1:15 Pm irratti humna diinaarratti tarkaanfii fudhatu jabeesse.

Akkakanaan, Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Hadaala Hoggaa bakka Quuyyicha jedhamutti farra haxxaan, haxxee diinni hiite haleeluun batalumatti loltuu 5 ajjeesee hedduu madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira.

Akkasumas guyyuma kana aanaa Malkaa Soodaa ganda Daayaa Daawwaa bakka addaa Haroo jedhamutti sa’aatii 3 :20 pm ti tarkaanfii haleellaa humna farra uummataarratti fudhateen, konkolaata patrol tokkoo daaraa taasiseen lolituu 15 patrol feete keessaa: 11 ajjeesee 4 madoo taasisee jira.

Abdii fi gaachanni ummata Oromoo WBOn, ilmaan Oromoo jiruufi jireenya isaanii dhiisanii, roorroo daangaa dabarte cabsuuf hirbuu fudhate. Qabsoo dhiigaan ijaaramte kawareegamaan darbaa dabaree dhufte galmaan gahuuf hidhate.

WBO fi qeerroon Bilisummaa Oromoo, dhaloota dhiigaa fi lafee warra garaaf osoo hin taane sabaatin ijaarame. Kaayyoo ABO balleessuun dhaloota kan balleessuudha. Dhalatoota kana balleessuun ammoo hin danda’amu! Hanga gabrummaa hiddaan buqusnutti falmaan itti fufaa! Abbootiin garaa dafaa daandii keessan sirreefadha jenna! WBO fi qeerroon dhaloota ololaa miti, xiyyaaraa, taankii madifiin hin diiginne ta’uu keenya seenaa dhiyoo fdg ragaadha.”

I U Of! !
Ajaja Waraana Olaanaa-ABO / WBO
Caamsaa 08 / 06 / 2019