“Ammuma waraana qawwee hiikkachiisii mooraa galaa jedhii labsii dabarsi jechuun ni ulfaata.

“Ammuma waraana qawwee hiikkachiisii mooraa galaa jedhii labsii dabarsi jechuun ni ulfaata.Waraanni akka dhaabbatu waliigalteen dura haa ta’u. Achiis,Koreen hundaa’ee akkaataa WBO’n Humna Nageenyaatti dabalamu irratti haa hojjetu Dr. Mararaa Guddinaa waggaa kuma tokko naaf jiraadhu shugguxii koo

Lamaa Sabsbee kee(Kiyyaa Haararge) nuraa sasaabi!!


#LiigiiDargaggootaODP
#4ኛየኦዲፒወጣቶችሊግጉባኤ
#አዳማ

Yaa’iin Liigii Dargaggoota ODP 4ffaan Magaalaa Adaamaatti Taa’amuu Eegale.

Yaa’ii kana irratti gabaasni raawwii hojii liigiichaa waggoota sadan darbanii dhiyaatee kan irratti marii’atamuu fi kallattiin hojii liigii dargaggoota ODP waggoota sadan ittii aananii kan taa’amu tahu isaa Darg. Hassan Usaa Dura Ta’aan Liigiichaa himaniiru.

Xumura irratti liigiicha waggoota sadan ittii aananiif kan gaggeessan ni filatamu.


Ija Miti Kan argu, qalbiitu waa arga jedhama mitiree?
Muummeen Ministaraa keenya Qaroo dhabduu Yatnabarshi Nugusee waliin Siwuzerlaanditti;

የትነበርሽ ንጉሴና ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አህመድ በሲዊዘርላንድ /ዳቮስ!!

KIYYA Hararghe