Ammee! Waraanni Tigraay Maqaa Jijjiirachuuf Jira! Guyyaa Har’aa Ifatti Naannoo Amaaraa Keessatti Lafa Qabatee Eegalee Jira!”

#Ammee! Waraanni Tigraay Maqaa Jijjiirachuuf Jira! Guyyaa Har’aa Ifatti Naannoo Amaaraa Keessatti Lafa Qabatee Eegalee Jira!”

Waraana Naannoo Amaaraa Jedhamuuf Jira.All Inclusive National Dialogue”Jennee Kan Nuti Ijoolleen Abbaa Gadaa Iyyaa Turre Torbeewwan Muraasa Booda Kuraabbaachoofi Irgaxeenis Hubattee Iyyuuf Jirti! Dubbiin Akka Fooxaa Facaasaa Dubartoota Tigraay Gudeedan San hin Jirtu! Waraanni Gaariin hin Jiru! Mootummaan Federaalaa Kana Sababa Godhachuun Naannoo Amaaraa Seera Jalatti Deebisuun Federaalizimii Barsiisuu Qaba! Saboota Hunda Mooyyannatti Saboota Hunda Dhaabuun Warra Soddaa Kana Dhale!!! “#Ajab!

The situation of Ethiopia is unimaginable. The war and war that is going on in Ethiopia has been strengthened.
The collapse of the transportation is the last war in northern Ethiopia ‘and the situation will rise’…
These pictures you see are the destruction of the war transportation of northern Ethiopia.
Via: Ogaadenia Media