Ammee: Obbo Gadduu Andaargaachoo, Ministeerri dhimma alaa duraanii fi gorsaan ministeera dhimma alaa ammaa gara biyya Kanaadaatti baqatee jira.

Oduu Simbirtuu! #Ammee
Obbo Gadduu Andaargaachoo, Ministeerri dhimma alaa duraanii fi gorsaan ministeera dhimma alaa ammaa gara biyya Kanaadaatti baqatee jira.
 
Dirqama hojiif erga garas imalee booda Abiy Ahmed ministeerota, Pirezedaantota,Komishinineroota irraa passport akka funaanamu taasisuu erga dhagahee hin galu jechuun Kanaadaatti hafee jira. Aangawoota Amaaraa fi Abbootii Amantaadhaan kadhachiisaas akka jiran barameera.
እግሬ አዉጣኝ ተጀመሬ❗