AMMEE! Magaalaa Adaamaatti Leenjii Paartii Bilxiginnaa guyyaa har’aa eegalee jira!!

AMMEE! Magaalaa Adaamaatti Leenjii Paartii Bilxiginnaa guyyaa har’aa eegalee jira!!


“Waltajjii Leenjii Paartii Bilxiginnaa guyyaa 1ffaan president MNO Obbo Shimalis Abdiisaa fi Dura ta’aa paartii Bilxiginnaa Obbo fiqaaduu Tasammaan Magaalaa Adaamaa galma Abbaa gadaatti gaggeeffamaa oole. Kaayyoon Mariicha akkamitti ummata Oromoo paartii keenya cinaa hiriirsina kan jadhuudha! Garuu wanti isaan nurratti haasaa oolan faallaa Kaayyoo Marichaati!!!
Ajadaan ijoo guyyaa har’aa keessa

~ Akkuma Siidaa Aanooleefi Calanqoo dhaabbate Siidaan Goobana Daachee dhaabuuf koreen Dammaqaa Nagaassa of keessa qabu dhaabbatee iddoo awwaalcha goobanaa barbaadaa jirra jadhe obbo Shimalis Abdiisaa,
~ gufuun paartii ‘Badhaadhinaa’ Jawar Mohammed fi deeggartoota isaati jadhan fiqaaduu Tasammaa,
~ Maallaqni Hiriira Deeggarsa Abiy Ahmed akka gaggeeffamuuf baafne fi Hiriirri gaggeefame wal hin madaalu kanaaf Caasaa Badhaadhinaa haarawaamsu nu barbaachisa ~ Shimalis Abdiisaa
~ ABOn gullallee jiru “Waraana Shiftaa” bosona Lixa Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa keessa jiru waliin walitti hidhata akka qabu ragaa baay’ee argachaa jirra ragaan kun qulqulleeffannaan ABOn boordii Filannoo keessa akka ba’u ni goona ~ Shimalis Abdiisaa,
~ Command post Wallagga, Gujii, Boorana, Shawaa Lixaa irratti labsuun, Interneetii kutuun, Network Cufuun ‘Paartii Badhaadhinaa’ ni fayyada malee hin miine kanaaf Command postiin Lixa fi Kibba itti fufa ~ Shimalis Abdiisaa….mariin kun guyyaa kudha 17f itti fufa guyya guyyaan hordofnee siin geenya ummata ga’uu hin dadhabin”

Sagalee Sabboontoota Oromoo Adaamaa galma Abbaa Gadaa irraa!