AMMEE: Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee, naannawa Garjii Maabiraatii

AMMEE: Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee, naannawa Garjii Maabiraatii bakka Jaakiroos jedhamu biraan balaa ibiddaa ka’umsi isaa hin beekamneen manneen jireenyaa gubachuutti jiru.