Ammee: Artist Falmataa Kabbadaa dabalatee namoonni biroo shan poolisii Finfinneetiin hidhamuun dhaga’ame.

Ammee: Artist Falmataa Kabbadaa dabalatee namoonni biroo shan poolisii Finfinneetiin hidhamuun dhaga’ame.

Finfinnee kutaa magaalaa Yekkaa, Naannoo Yekkaa Abbaadoo jedhamuun beekamutti har’a waaree booda poolisii magaalaa Finfinnee Artist Falmataa Kabbadaafi namoota biroo shan mana jireenya keessaa baasuun, konkolaataatiin butanii bakka sanaa deemuu maddi OMN garasirraa dubbise himee jira.
Namoota hidhaman keessaa Artist Falmataafi Artist Adam Kaawoo jiraachuu ijaan akka arge kan himu maddi keenya kun, Konkolaataa poolisii Finfinneetti fe’amanii fudhatamanii deemuu malee eessa akka isaan geeffaman hanga ammaatti akka adda hin baafatin namni kun ni dubbata. Artis Falmataa Kabbadaa weelluuwwan warraaksaafi aadaa weellisuudhaan kan beekamu yoo ta’u, hambaa Artistoota miira uummataa ta’anii hanga yoonaa uummata waliin jiran keessaa nama tokko jechuun hiriyaansaa kun OMNtti himeera.