Ammas waan ABO filannuuf ragaa gahaa qabna; ABO xawalwaallee miti;

Ammas waan ABO filannuuf ragaa gahaa qabna; ABO xawalwaallee miti; kajeeltuu miti; kadhattuu miti; sodaattuus miti!! ABOn jaarmiyaa dhugaa qabatee, qabsoo dhugaa gaggeessu!!
Gaaffiin Oromoo kan deebii qajeelaa argatu, ABO qofaan!!!
Nagaan oolaa!


Ethio 360 Media Zare Min Ale Mon 23 Dec 2019

Akka Tasfaayee Gabra’aab himetti, gareen hawwisoo Itoophiyaa bakka buutee Eertiraaatti aadaa agarsiisaa turan. Garuu sabaaf sablammoota osoo hin taane Amaara fakkaatu jedhe. Aadaan, afaan, sirbi Amaara. Sirba 11 afaan Amaaraa, 3 warra kibbaa, 1 Tigraay sirban. Kan Oromoo garuu hin sirbamne jedhe. Kanaaf “Oromoon taranyaadhaa?” jedhee gaafata? Mee maal jettu?