“Wanti itti aanu ammas qabsoo hadhooftuudha. Jal-Marroo

 “Wanti itti aanu ammas qabsoo hadhooftuudha. Ajajaa WBO Lixaa Jal. Marroo

Yoon qofaa kiyya dhaabbadha ta’eyyu,” Ajajaa WBO Lixaa Marroo

– “Kabaja WBOf jecha waan hedduu carraaqne, waanti nuharkatti hafe hin jiru,”
– Jawaar Mohaammad

– ”Laga Xaafootti kan ijaarrate hiyyeessa miti,”
– Dr Milkeessaa Miidhagaa

– Odeessaalee biroo waliin

Itti Dhiyaadhaa!!

BBC News Afaan Oromoo


Meeshaa waraanaa seeraan alaan Finfinnee galaa jira

Maltuu isinitti muldhataa kan beeku habeeku
Breaking News
#Xawalwwaalleerraa!!-Aftuuftuu Saree OPDO kana dhaggeeffadha.


A LONG-AWAITED MOMENT | BULTUMEDIA