Ammas Karaa Jirraa?

Ammas Karaa Jirraa?
=================
Kamtu kara? kamtu dhara?
Nu wollaallee akka jaraa
Hundaa obsaan bira taraa 
As geenye kaa akka baraa
Waan waaqaatuu hin beekanii
Haadha waaqoo naan jedhanii!

Du’aa dhumnee dhiigaa Kufnee
Taphaan mitii lafes cabnee
Har’a as jirraa kunoo dhufnee
Woggaa hedduu karaa deemnee
Bakka baaneef sana geennee?
Mo ammas karaa jira hadaa ciraa
Dharri dorrobee dachee guutee
Dhugaan soqaa eessa jiraa?

~by Duresa Abba Ambaa.

OMN:ODUU GALGALA MUD 20/2018


OMN: Kutaa 2ffaa Oolmaa Barsiisaaf Kanatu Malaa? (Mudde 20, 2018)

OMN: Oolmaa Barsiisaaf kanatu malaa? (Mudde 19, 2018)

Seenaa gabaabaa gooticha #Musxafaa_Huseen

Nama lubbuu isaa saba isaaf jedhee wareegeef sabni isaa hoo maallaqaan maatii isaa faana dhaabachuun dirqama.
Seenaa goota Oromoo Musxafaa Huseen ilaalchisee Daniel Bariisoo Areerii maal jedha dhageeffadha.
Yoo dhugaan quuqama sabaa qabaattan,yoo haqaan saba keessan jaalattan,maatii goota kana bira dhaabadha.


OMN: LAFEE CABE… MUDDE 17, 2018
#MOGGOROO_JIFAAR.
#JAAL_NADHIIFinfinneen kan eenyuti yaa aabbee?
Kan Oromooti yaa aabbee! Mo’iibul Biluu Qawwee


አንዲት ጓደኛዬ “When it comes to Ethiopia, Urbanization is Amharization”ትላለች በተለምዶ የከተማ መስፋፋት በዙሪያ ላሉ ህዝቦች የምስራች ነበር፣ የአዲስ አበባ መስፋፋት ግን የኦሮሞ ቋንቋ፣ ባህል፣ ማንነት፣ የአኗኗር ዘይቤን፣ የቦታ ስያሜን ጭምር እያጠፋ ነው፡፡ ይህ ሁሉ ሆኖ ነዋሪው ቢጠቀም አንድ ነገር ነበር፤ ነገር ግን ጭራሽ ወደ ድህነት አዘቅት ነው የገባው፡፡