Site icon Kichuu

Amma haalli Yeroo kan gaafatu hunduu gara mana; mana isaatti deebi’ee Gaaffii Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu isa jedhu irratti xiyyeeffachuudha.

Amma haalli Yeroo kan gaafatu hunduu gara mana; mana isaatti deebi’ee Gaaffii Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu isa jedhu irratti xiyyeeffachuudha.

Haalli Yeroo Kan Gaafatu: #Share godha.

Amma yeroon Dhaadannoo Marii Biyyoolessaa, Marii Hunda hammate jedhan darbeera.
Amma haalli Yeroo kan gaafatu hunduu gara mana; mana isaatti deebi’ee Gaaffii Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu isa jedhu irratti xiyyeeffachuudha. Naannooleen of danda’aan Kanneen akka Oromiyaa Biyya of dandeessee akka taatuufi independence ishee akka Oromiyaan Labsattuuf ilmaan Oromoo biyyaa keessaafi alaa utuu hin jenne tokkummaa jabeessuun Irree tokkoon Qabsoo isa dhumaaf jabeessuudha. Kanaaf immoo Jaarmiyaan haarawaan ijaarruu hin jiru ABOfi KFO keessatti jumlaan hiriiruudha. Kan kana achii maraatummaadha. Maraatummaa siyaasati.
Oromoon hundi keenya bakka jirruu Abbaa Biyyaa WBO tumsuu cina dhaabbachuufi jabeessuudha. Kanaan alatti ofumaa dubbii dhalandhaluun gatii hin qabu.

Ibsa Negassa Wegassa 

Exit mobile version