Amma haalli Yeroo kan gaafatu hunduu gara mana; mana isaatti deebi’ee Gaaffii Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu isa jedhu irratti xiyyeeffachuudha.

Amma haalli Yeroo kan gaafatu hunduu gara mana; mana isaatti deebi’ee Gaaffii Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu isa jedhu irratti xiyyeeffachuudha.

Haalli Yeroo Kan Gaafatu: #Share godha.

Amma yeroon Dhaadannoo Marii Biyyoolessaa, Marii Hunda hammate jedhan darbeera.
Amma haalli Yeroo kan gaafatu hunduu gara mana; mana isaatti deebi’ee Gaaffii Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu isa jedhu irratti xiyyeeffachuudha. Naannooleen of danda’aan Kanneen akka Oromiyaa Biyya of dandeessee akka taatuufi independence ishee akka Oromiyaan Labsattuuf ilmaan Oromoo biyyaa keessaafi alaa utuu hin jenne tokkummaa jabeessuun Irree tokkoon Qabsoo isa dhumaaf jabeessuudha. Kanaaf immoo Jaarmiyaan haarawaan ijaarruu hin jiru ABOfi KFO keessatti jumlaan hiriiruudha. Kan kana achii maraatummaadha. Maraatummaa siyaasati.
Oromoon hundi keenya bakka jirruu Abbaa Biyyaa WBO tumsuu cina dhaabbachuufi jabeessuudha. Kanaan alatti ofumaa dubbii dhalandhaluun gatii hin qabu.

1 Comment

  1. Ya Obo Ibsa’
    I am certain that Millions of our Courageous & Honorable people have been waiting to read the message posted above for quite sometime now! To our Leaders : Yes, negotiate when & where NECESSARY, but NEVER NEGOTIAEE AWAY THE SOVEREIGNITY OF THE OROMO PEOPLE EVER AGAIN! LET US CHOOSE TO LIVE IN OUR OWN FREE COUNTRY AS A FREE PEOPLE WITH LIBERTY FOR ALL THE CITIZENS OF A SOVEREIGN OROMO REPUBLIC!

    THE OROMO LIBERATION ARMY IS THE GUARANTOR OF OROMO SOVEREIGNITY AND NATIONHOOD!
    STAND WITH OUR SONS & DAUGHTERS OF THE O L A!

    WAQAA GURRACHA OROM WALIIN!

Comments are closed.