Site icon Kichuu

Amboo Yuunibarsiitii yeroo amma dhukaasaa waraana mootummaan goolamaa jira.

Amboo Yuunibarsiitii yeroo amma dhukaasaa waraana mootummaan goolamaa jira.


Hayyu-Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa Amajjii 22,2019 har’aa qabee dhimma WBO Abbootii Gadaa fi Ummata Oromootti dabarsinee kennineerra jechuun ifatti waltajjii nageenyaa irratti ummata Oromoo fi hawaasa addunyaaf ibsan. Murtiin sunis murtii ummata Oromoo hunda gammachiise ture. Dhimmi WBO gaafa sana murtoo dhaabaa argate. Kanaan ala median argame jedhamee dhimma murtiin darbe bifa adda addaan deddeebisanii kaasuun maaliif akka barbaachise nuu galaa hin jiru.

Hogganootni dhaabaa medialee irratti dhimma kana yo gaafataman maaliif deddeebisanii akka waliin rakkatanis ifaa miti. Gaazzexeessaan gaafatus dhimma WBOtti xumura gooneerra; kanaaf deebii hin qabnu jechuu osoo danda’anii maaliif afanfajjii uumaa akka jiran gaaffii namoota baay’ee ta’aa jira. Gaaffii qofas osoo hin taane afanfajjii illee uumaa jira. Balbala afanfajjii uumu banuu irra haa cufnu.

Anabar Gadaa

Gulele Radio was live.


It is funny to see debteras are desperately resorting to fooling people and annoyingly ”announcing the discovering of tabot” or ”seeing revelation of it [as God’s order]”, very cheap tactic of weak church trying to reassert its influence and invade Oromo land. According to Teshale Tibebu’s book ‘The Making of Modern Ethiopia’, what he calls ‘Tabot Christianity [supposed to be a replica of the ark]’ was used as a policy to dispossess Oromos at will and make way to build church and leave large tract of farm land for it. The ‘tabot’ asks and the ‘tabot’ gets. That is how it used to be. Now the story has changed. The ‘tabot’ has become desperate, it got that ‘Booranticha’ ”bad spirit” they say, it is demanding land 

Biyya Oromiyaa


Namittii Abiy Ahmed jedhamtu kana yeroo isheen filannoo kamuu malee Wayyaanee bakka buutee Muummicha taate akka abdii wayii natti dhaga’amaa ture. Sabnikoo aara galfata jedheen abdadhe. Namittiin garuu bofa. Fakkeessituudha. Halalee Siyaasaati. Utuman gaaf tokko qaamaan argee kaballaa itti qadaadee aariikoo ba’ee maalan jedhaa? Kunis#Hinxaqamtu!


Ilaalcha Oromoo cabsuutu Biyyattii kana guddisa utuu ta’ee Warra Abiiyyi duraatu biyya kana guddisa ture ! Waan maraafu garamitti akka nuceesisuuf deemu inni dhoskes Birihaanuun ifa baasee jira !!

Exit mobile version