“Amboo yunvaristy : waalitii bu’iinsaa giduu uummamee ilaalchiisee

“Amboo yunvaristy : waalitii bu’iinsaa giduu uummamee ilaalchiisee qeerroon Amboo dhimaa kana keessaa senuun jarsaa biyyaa waaliin xinxaala gageessaa turee Mootummaan tplf namootaa saba biraa ta’aan moraa yunvarsity Amboo sadan gaalchee jiraa Amboo main campus dhiraa 5dhala 4 Awaaroo campus dhiraa 3 dhaala 2 gudar 4 fi 2 kan seenan yoo ta’uu namoonnii kun Afaan Afur Afaan naannoo Oromiyaa gambeelaa Amaraa tigirifaa kan dubaatan yoo ta’uu jarii kun yunvaristy hundaara kan ramadaman yoo ta’uu Baratoonnii keenyaa ammas shirrii xaxaama waan jiruuf sochii gotaan of egganoon godhaa kun garaa qabsoo keenyaaratii rakoo gudaa qaba kanaf irraattii damaqaa

Ammas shiraa xaxaama jiruu baayyee kan nama salfachiisuu waan ta’eef tplf duubii kan sadarkaa mediyaattiin sobdee afuufu qophii irraa jirtii kanaf saba kamuu hin xuqiinaa kanaaf Jarsooliin biyyaa dhimaa kan qulquleessaa waan jiraaniif obsaan eggaa baratoonnii isiin keessaa gaalan waraqaa enyuumaa kan qabaniif dormii keessaa akka bulaan iccittiin amma bahee nii adeessaa  galgaala yeroo deemtaan of eggaanoo godhaa yeroo deemtaan jarii cubee fi Meeshaa qara qaban karaa federal pooliis gaalee jiraa madii Oduu keenyaa Amboo yunivarsty irraa

BULEHORA UNIVERSITY
==================
“Bule Hora University is invaded by Agazi military forces. Students are leaving the campus!”