Amboo-Amboo yeroo ammaa falmaa guddaa keessatti gaggeeffamaa jira. 

Amboo-Amboo yeroo ammaa falmaa guddaa keessatti gaggeeffamaa jira. 
Falmaa kana keessatti ahga yoonaatti Qeerroon Oromoo, Ashabbir jedhamu, dhukaaa waraana Agaaziin wareegamee jira. Namooti biroon madaa’anis jiran.

Via : Dhábasá Wakjira Gemelal