Amboo an-akka kee kana hin-hummu . Biyyaa goototaa biyyaa Maacaafi Tuulamma.

Amboo an-akka kee kana hin-hummu . Biyyaa goototaa biyyaa Maacaafi Tuulamma.
=====================
Dr Milkeessa jedhaama hoggaana Biiroo-Dhimma Dargaggoo-fi Ispoortii-Oromiyaa tii , Biiroo guddaa dha. Kaabinee Oromiyaa tii.

Namnii kun Araara OPDO fi ABO Shane jidduttii godhaama jiru akkaa galmaa hin geenye waan hojeechaa jiru offiqusachu qaba . Yaadnii innii barresuu yaada dhunfaati . Innii garuu hoogganaa Olaana OPDO ta’u waan daggate fakkaata.

Mootuummaa Federaala mariin hoogganaa ABO Shane waliin godhaama jira. Biyyaa saddaaffaa ti akkaa ta’u Wal galee jedhaa. Innii garuu faalla isaan jedhaa. Kun-moo ABO/OLF fagesuu dha malee fayida hin-qabuu

Hooggantootni mootummaa fi hiriyonii isaa gorsaa, biyyaa akkaanattii mitii Kan Hoogganaan, akkaa biiroo Keetii Hojii guddaa tuu sirraa eeggaama. Facebook irraa bu’ii hojiitii galii.
Amma caalqabee Afaanshi qabacuu banan tikko tura laala .

#ABO
#Abba ?
#QBO

1 Comment

  1. Xibaartuu kan akka Dr. Milkeessaayyuu waa’ee araaraaf hojjete hin jiru. Waanuma hin beekne keessa galtee hin borciin

Comments are closed.