Amantii moo burjaajiidha kun?

Amantii moo burjaajiidha kun?

Dubartittiin reeffa daa’ima erga awwaalamtee torbee lama ture haadha baasisuudhaan nan fayyisa jettee burjaajii uumte salphatte. Kan yeroo darbe Balaay mudate ammas Shawaan Bahaa Boosatitti dabalameera jedhu. Kan raajonni sobaa ummata burjaajessanirratti ummanni burjaaja’uun waan dabaati. Mee raajidhuma akkamiin reeffa rirmi nyaate kaasu?
“Kan du’e nutti hin galchin” waa malee hin jenne Oromoon

Nagesso Midakso: Abbichuu Nagaa Nagaa irraa!
#ODUU_ADDAA
Yaaliin reeffa saanduqa cabsanii du’aa kaasuu akkuma qoosaan itti fufetti jira.
#Paastar_Caaltuun Boosatitti daa’ima duutee awwaallamtee torban lama guutte du’aa nan kaasa jettee boolla buqqisuun namoota baay’ee dhukkubaa ajaa reeffaatin qabsiiftee jirti.

Paastar Caaltuun Reeffa daa’imichaa Gooftaan hirriiba keessa waan afuuraan na ajajeef jechuun Haadha daa’imittii duutee fi Waajjira Mootummaa heeyyamsiiftee eegumsa Waraanaatin boolla buqqistee yaalii sa’aatii 3:00 gootee irratti iyyitee dadhabuun booda harka kennite.

Haati daa’ima duute kanaa boolla cinaa teessee Iyyasuusisee koo na hin ganiin jechaa watwaataa turte. Bara badiin warra salphootaa gahe namatti dukkaneessuu jalqaba. Kanaan duras Paastarri ka’i Balaay jedhu suni qoosee dadhabuun itti dhiise.
Ammas Gooftaan Raajii maaloo jechuun warri Reeffa ajaawaa buqqisaa dhaloota keenya burjaajessitan akka of qusattan. Haati Daa’imaa kan reeffa buqqisiiftee fi Paastarittiin mana hidhaa galanii jiru.


#ጠቅላይ ም/ር ዶ/ር አብይ አህመድ ከሴይፉ ፋንታሁን ጋር ያደረጉት ቆይታ።Shaggar Post


“ወሎ ብሎ አማራ የለም። ከ አማራ ሳይንት ና ዙርያዋ ካሉ አማሮች በቀር። ላሊበላ አገው ነው። የተቀረው ኦሮሞና አርጎባ ነው። የአረብ ና አፋር ደም ያለው ወለዬም ብዙ ነው። ይህ እንግዲ በታሪክና በደም ስንሄድ ነው። በቋንቋ ከተባለ ግን ወለዬ ሆኖ አማርኛ የማይሰማና የማይናገር ያለ አይመስለኝም። በቀደምት አፄዎች የተነሣ አብዛኛው የወሎ ህዝብ ኦሮምኛን ረስቶታል። ” አቶ ልደቱ አያሌው

Walabummaa Oromummaa Oromiyaa