Amaanu’eel Wandimmuu kan Ajjeefameef sababa Amantii isaatifi akkasumas Amaaraa waan ta’eef jechaa jiruu jarri safuu hin qabnee, aadaa hin qabne kun. Amma jarri kun Namaa????

Amaanu’eel Wandimmuu kan Ajjeefameef sababa Amantii isaatifi akkasumas Amaaraa waan ta’eef jechaa jiruu jarri safuu hin qabnee, aadaa hin qabne kun. Amma jarri kun Namaa????

Fekadu Fayisa