Alert: Genocide! The malicious and brutal dictator, Colonel Abiy Ahmad Ali (the Neo-Naftagna leader)

#Alert: Genocide! On 05.01.2021, the malicious and brutal dictator, colonel Abiy Ahmad Ali (the Neo-Naftagna leader) had an urgent meeting with Bushoftu Air Force Officials and ordered them to start a massive air-strike in West Wallagaa.
 
They have identified about 16 areas as their target site. Qellem Wallaga will be one of them. This civilian bombing by aircraft will start very soon on a massive scale as it has never happened before. Abiy has decided to eliminate the Oromo and urged the officers to start this genocidal crime in those 16 sites first. The priests of the Ethiopian Orthodox Church have legitimized this barbaric/ inhuman act with rituals.
 
Akkasumaas, Wallaggaa arfan keessa waraana jiru immoo gara kaampii waraanaa isa dhidheessa jirutti deebisa jiru. Yeroo humni qilleensaa kun haleellaa geggeessuti Milishaa fi Poolisii qofatu Naannoo murtahe qofa keessa socho’a. Ummati Oromoo Wallaggaa arfanuu keessa jirtan sochii keessan eegadhaa! Yeroo humni qelleensaa haleellaa kanaaf dhufu, oliif gadi hin deeminaa, wanuma isin bira jiru da’eeffadhaati ciisaa yookaan ta’aa, sochii qaamaa kam iyyuu hin godhina, mana hin bahinaa.
Deggertuu Bilxiginaa, basaastuu, Poolisii if Milishaa akka mootummaan kun isin fixuu gootee wajjiin isin fixaa jirtuu immoo carraa argattan hunda fayyadamaatii hawwaasa keessaa baasaa!
Dhugaan hin du’u, hin badu, hin mo’amu. Oromoon dhugaa qaba. Ni mo’ata!
Via Waaqee Ji’oo


Waggoottan 27 Darban Oromoon Hanga Ammaa Ukkaamfamee,Hidhamee hin Beeku”!Manneen Hidhaa Akka Ammaatti Oromoon Guutamee hin Beeku.Ajab”!!! Lidatuu Ayyaalew.


Dhugadha!! Yaa

Raajii G. Gudeta
Oromoo Miiliyoona 50 miti Miiliyoona 5 osoo jirte ni bilisooma turee? Garuuu…..?
Suuraan kun qofti garee nafxanyaa fi jalee nafxanyaa OPDO hirriba dhowwaa jira
This is “law enforcement operation” of #Ethiopian army in Oromia.
በኦሮሚያ የኢትዮጵያ ሠራዊት “ህግ የማስከበር ዘመቻ” የሚባለው ይህ ነው::
Kan Waraanni Itoophiyaa “Duula
Seera kabachiisuu” jedhu Oromiyaa keessatti kana fakkaata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Comment

  1. It is too barbaric . people in their own land treated like those who were enslaved and tortured by former colonial masters like belgian did to Congolese people. I can imagine this is just the tip of the iceberg.Down to Abiy and its troops.

Comments are closed.