c kunoo kanadha!! Yaa oromoo akka bishaan gabateerraa hin taiinaa!

Alaabaan Oromoo kunoo kanadha!! Yaa oromoo akka bishaan gabateerraa hin taiinaa!

Then!!


Now!!