Alaabaan keenya amma akkasitti Finfinnee walakkaa balali’u nama gamachissa!!

Alaabaan keenya amma akkasitti Finfinnee walakkaa balali’u nama gamachissa!!

Alaabaan keenya amma akkasitti Finfinnee walakkaa balali’u kun mana hidhaa Maa’ikelaawwiitti Dubartii kabajamtuu nama guddoo kan na waliin hidhamtee turte tokkoon “Mobil kee keessatti alaabaa ABO argine” jedhanii reebicha isheerraan gahaa turan tokko na yaadachiise. Lubbuutu wareegameef, qaamatu hir’ateef, dhiigatu dhangala’eef. Kanaaf Kana booda duubatti deebi’uun hin jiru. “Qabsoon hanga Bilisummaatti”!
Dhábasá Wakjira Gemelal