Alabaa uummata Qimaantii kana ilaalii Odaa ofi irraa qaba.

Oromoo!!!! alaabaa uummata Qimaantii kana ilaalii Odaa ofi irraa qaba. Uummatnii kun Kushitik. Obboleewwan Oromooti. Gaafa rakkoo Oromoon nuu birmatuu jecha turanii .

Ammaa Uummata Qimaanti lafa irraa dhabamsiisuuf Gondar keessastti waraana hamtuutu irratti oofamaa jira. .

Utuun sabni kun lafa irraa hinbadiin uummatni addunyaa uummatichaaf sagalee tahuu qaba. Miidiyaaleen Oromoo sagalee ta’aaf OMN OBS waan deemaa jiru uummatan gaha.

Akkuma yeroo darbe uummata Gaammoof Buraayyuu keessa jiraatuf “Genocide” jedhamee warrii ESAT Oromoo irratti iyyamaa ture uummatni Qimaantifis birmachuuf yeroon isaa amma. ..

Awel Mohammed