Of eeggannoo! Akkummaa bara 1991 Sanitti Qamooni Motummaa shira ofi hojjatan ABOTU HOJATE jecha tura aras egalani jiru

#Of__eeggannoo
Akkummaa bara 1991 Sanitti Qamooni Motummaa shira ofi hojjatan ABOTU HOJATE jecha tura aras egalani jiru
Imaltoo Daandii Konkolaataa Hundaaf
Opdon Diraama Horizontal Politikaa Jalqabdee Jirti.
Rakkoo Guddaan Jiru Tooftaa ittiin WBO fi Uummata Oromoo Addaan Baastu dhabdee Rakkataa jirti.
Ergi Araari ABO fi OPDO jidduu uumamee asiti yeroo 2ffa Waraanaa Lafoon WBOti Duultee Dadhabdee jirti. Ammas Yeroo 3ffaatiif Shira xaxaatuuf Tooftaa adda addaa qopheeffachuun WBO irrati Diraamaa Sobaa hojjechuuf Waraanaa labsitee jirti. Tooftaalee OPDO Tibbanaa keessaa Muraasni.
1. Akkuma Torbe darbe ibsaa turre Boombi 50kg–250kg Kaambii WBOti Helicopteran darbachuuf Asoosaati Guuraa turte,Kuno har’a Naannoo Asosa bakka Toongooti jedhamuti Lafa keessa Awaaluun Konkolaata Nama Nagaa Gubuun WBOti Dubbi haqaaqaa jiru.

2. WBO Oromof Nyaataa Summi Nyaachisuu Begeti yaalaniru.
3. Namoota Nagaa Manaa gadi Waamani ajjeesuun Nama Jiilchuu.Fkn Jamal Mohammed tibbana ajjeefameera.
4. Naannoo WBO keessa Maadheeffatee jiru irra Deeninnaati bobbaasuun Basaasuu.Najjooti Torbee lamaan darbe,Begiti torbe darbe qabamte jirti.
5. Namoota Kana duraa Caasaa Waraanaa Mootummaa keessa turan Fayyadamuun Warraa Ogummaa Fanji fi Boombi Qaban Qarshiin Bitanii Daandii Konkolaataa Aspaalti hin taanee(Daandi Baadiyaa) irra Awaaluun WBO maqaa baasuu eegalaniiru Waan ta’eef kan Fanji Awaaluu RIB qofa miti Deeninnatiitu Mootummaatj Namoota Fanji Awaaluu Qarshiin bitee Gandarraa Facaasee jira waan ta’eef daandi qabdan eeggadhaa.Keessumati Daandilee Baadiyaa keessa Qaxxaamuru Naannoo WBO jiru maqaa Baleessuuf.

Furmaati isaa Tokkoo fi Tokko Qofa.
RIB Oromiyaa keessaa Maal hojjeta Naannoo Daangaa fi Bakkoota Rakkoo Nageenyaa qabaniti Deemuu qaba .
Karaa lixaa Daalatti,Kamaashi,Saasigga Deemu qaba
Kara Baha Moyyaalee,Cinaaksan,Walloo Baattee deemu qaba.

Adem Misoma

Do not worry :An elephant will reach to the roof of the house. ~ Cameroonian Proverb


Haleellaa Shororkeessummaatiin Lubbuun Namootaa Dabarte
====
Guyyaa har’aa daandii Asoosaadhaa gara Toongoo deemuurratti Fanjiin shorokeessitootaan awaalame namoota nagaa 10 galaafateera.

Haala kanaan, lammiileen nagaa Asoosaadhaa gara Toongootti konkolaataa Minibaasii yaabatanii deemaa jiran yeroo maqa Beegii gahan Fanjii awaalamerra bahuun wareegamaniiru.

Namoota nagaa gochaa hammeenyummaa kanaan lubbuun isaanii darbeef gadda nutti dhagahame ibsaa maatii fi firoottan isaanitiif jajjabina hawwina.

Addisu Arega Kitessa

Wow? Opdo karaa dhabdee karaa kana Uummata burjaajjessuuf dhufte ammas hin milkooftan.


Vidiyoo kan Hagayya 06 Finfinneetti ta’e ilaalun nama jeeqa. Maanguddoon rukutaman sun lubbuun jiraachu isaani arguun nama gammachiisa. Mucaan Maddii isaani tureho laata?