Akkuma kaleessa paartileen siyaasaa keenya waliif galanitti,loltootni Dr Abiyyii hojii isaanii eegalaniiru.

Akkuma kaleessa paartileen siyaasaa keenya waliif galanitti,loltootni Dr Abiyyii hojii isaanii eegalaniiru.

Magaalaa Dambii Doolloo baajaajii oofee Kan jiraatu Dargaggoo Ifaa jedhamu haala kanaan reebanii gatan.Jarana goda sanatti konkolaachisaanis shiftaa ta’ee?