“Dhaamsa qeerroo MNO tiif ! MNO Osoo ABO waliin haasa’anii araaraa hinbuusin dursa Dhaabbilee

“Dhaamsa qeerroo MNO tiif !
MNO Osoo ABO waliin haasa’anii araaraa hinbuusin dursa Dhaabbilee diina oromoo ta’an walitti qabanii oromoof nagaan bu’eera,Dimocracy’n dhufeera jechuun gonkuma hin yaadamu.
Rakkoo biyyattiis hinfuru.
Bakka haraarri dhugaa hin jirretti nageenyi ,tasgabiin, sirni dimookraasitiifi misoomni hinyaadamu.

Mootummaan hat atatamaa sababa tokko malee haasaa araaraa ABO waliin
# bakka abbootin gadaa
# abbootin amantaa
# haayyooni
# qeerron argamanit jalqabuu qaba.

Qeerroon oromiyaas dhaabbolii siyaasa oromoo otoo addaan hin qoodiin kan uummata oromoof qabsaa’aa jiran gara Biyyaa galanii akka oromoo tti gara Party siyaasaa cimaa “Tokkootti”Akka dhufan sochiin haraara biyya kessatti calqabamaa jira.
Opdon party siyaasaa tokko Yoo ta’u.Opdo cinatti party siyaasaa cimaa tokko akka oromoo tti nu barbaachisa jedhee uummanni waligalaa jira.
Akka oromoo tti kana booda party siyaasaa 2(lama) caalu oromoo hin barbaachisu.
Yoo kanaa ol ta’e oromoof kufaatii malee bu’aa hin fidu.

Mariin araaraa kun akka milkaa’uf yoo barbaade mootummaan miseensota raayyaa ittisaa biyyaa fi opdon moofaan Garee TPLf ta’an uummata shororkeessuurraa akka of qusatu godhamuu qaba.
Qeerroon keenyas nageenya Naannoo isaa eeggachuu cimsee itti fufuu qaba.
Qeerroo Amboo !!”

Via: Girma Gutema


Du’aa Lama ( 2 )
Biyyaa seerrii hin jirre …

Galata Harmeef malutu kanaa …???

In western Oromia, a mother was beaten on the dead body of her son during the height of #OromoProtests. We were all heart broken. Today, a pregnant woman on her way to hospital to deliver her baby was shot dead in same area. Our heart is bleeding. So sick!

Wabii Dhaabaa Araarsoo 


Lidatuun akka foramii Maqalee sanarratti afeeramee hirmaataa jiru kaleessa waytan gabaasu namoota amanuuf rakkattaniif ragaan kunooti.