Akka odeessi jettutti Ambaasaadderummaa dhaan biyya alaa kan jiranAtattamaan dhiyaadhaa jedhaman!

Atattamaan dhiyaadhaa jedhaman! Akka odeessi jettutti Ambaasaadderummaa dhaan biyya alaa kan jiran:-
#KumaaDammaqsaa , #Kaasa T/Birhan fi Professor MargaaBaqqaanaa atattamaan dhiyaatanii gabaasa akka godhan Ministeerri Haaja Alaa waameera.

Maaliif muddamaan akka barbaadaman ibsi hin kennamne. Garuu.

Awel Mohammed