Akka Garaa Osoo Hin Ta’iin Akka Baraatti Bulu! Feyisa Lilesa Gemechu

Akka Garaa Osoo Hin Ta’iin Akka Baraatti Bulu!
Dubbiin Akka Gaafa rakkinaa Sana Ta’uu,Diddee Namni Isaan Simatullee Dhabamuun Baay’ee Naggaddisiise!Feyisa Lilesa Gemechu