Akka diinni odeessu Miti WBOn qaxaleewwan qeerroo Oromoo Siiti guure Finfinnee seenaa Jira.

Akka diinni odeessu Miti WBOn qaxaleewwan qeerroo Oromoo Siiti guure Finfinnee seenaa Jira.

Imaltuun hin teessu imallii kaayyoo hanga galmaan Ga’uutti.
Waraani Biliisummaa Oromoo WBOn har’aa qeerroo biliisummaa Oromoon ijaarame dhaloota imaana nyaatu osoo hin Taane dhaloota imaana baatudha.

Gootichi

Waraana
Bilisummaa
Oromoo

WBOn shiraa fi daba isa irratti muramu Hunda injjiifachaa imala milkaa’ina qabsoo biliisummaa oromoof itti fufeera.

Injiiffanoon Ummaata Oromoof.
Kan hidhannoof nu baase Gabrummaa Saba bal’aaf Roorroo Ummaata keenya irraa Ga’udha.
Gabrummaa fi Roorroo Hundeen ni buqqiifna.
Nuti ilmaan Elemoo Qiltuuti
Nuti ilmaan Waaqoo Guutuuti
Nuti ilmaan Abiishee Garbaati
Nuti ilmaan Huseen Buneeti
Nutii ilmaan Aliiyyi Cirriiti
Nuti ilmaan Abdiisaa Aagaati
Nuti ilmaan Oliiqaa Dingiluuti
Nuti ilmaan Magarsaa Bariitti
Nuti ilmaan Taadasaa Birruuti
Nuti ilmaan Oromoo guddisa haqaati.
Imaanaa
Qabsa’oota

baane galma haqaaf falmana.

Waraana Biliisummaa Oromoo WBO.

Barii Caalii


#Gaaffiin Qaba!

“ጊዜው

አሁን ነው

!” Dhaadannoon jedhu kun maal jechuu dha? Warri isiniif gale?


Qabuu dhaqanii akkasitti fannifamuuniis jira
 


This true for all oppressed people!
It doesn’t work for oppressors!!

What a shameful act!
The so called journalist stopped the interviewee from moving by force

Kun Ashaaraa Media dha.kan warra Kottee duudaa. Kan nama aarsu Oromoon Leencoo Lataa jaallachuurra darbee ilmaan isaa maqaa Leencoo jedhu bara itti moggaasaa ba’eetu jira.bara barittii ABO jachuun Leencoo Lataa ta’e sanatti. Har’a Kotte duudaan morma huutee qabdee,enyufaadha kan WBO bosona jiru,magaalaa ta’anii ajajaa jiran jettee gaafatti !!!
 
Waanuma afaan isaa keessaa ba’een sarditee qabde gaazexeessaan Kottee duudaa kun!!
Kan nama dhibu yeroo darbes media And Aftaa jedhamu irratti Dr.Diimaa Naga’oonis intala Kottee duudaa tokkof kan WBO hogganaa jiru magaalaa keessa jira jechuun jaal.Daawuditti quba qabaa ture.
Diimaas ta’e Leencoon gorsaa Abiy Ahimad ta’anii tajaajilaa jiranidha.akka amantii isaanitti WBO hiikkachiisuun murtee isaanii fi kan WBO magaalaa taa’ee ajajaa jirus Jaal.Daawididha jedhanii amanu.
Salphina dulluma jalaa.kan seenaa ofii fokkisiisan.