Akka abaaboo godaa yaa qal’oo koo Bara olaanoon Gadaa

Akka abaaboo godaa yaa qal’oo koo
Bara olaanoon Gadaa
Kan garaan koo madaa yaa qal’oo koo
Maaf maqaan koo badaa
Finfinneen haaromtee yaa magaalee maqaa jijjiiratee
Maal maqaa ofii gatuun yaa qal’oo koo garaan na guubatee

Tulluu heexoo diimtuu yaa qal’oo koo hoora Finfinneen baane
Dhaakaa araaraa darbinee qal’oo koo hulluqqoo kormaati irreffannee
Hurrufa doobbiin banee magaalee caffee araaraa dhaqna
Dildila durreen baane qal’oo koo Finfinnee gad daawanaa

Seena keenyaa dhalootaati labsiinaa
Shoora diinaa hundee isaatiin buqqisnaa
Gulallee badhaasoo yaa qal’oo koo bakka foonii rakasaa
Dildila dirreen banee qal’oo koo golbooti si deebisaa
Yaa’ii Gulallee koottu magaalee bakka seenaan yaadatuu
Boolee biyya bulbuulaa yaa dammee koo silaa qammaddii sassabatuu…

An gabeeraa maqaan keenya baduunsaa osoo hin du’iin lammiin kiyya samammuu isaa
An gabeeraa maqaan keenya baduunsaa
Osoo jiruu akka hin jiree ta’uu………


Kaampaaniin Medrook erga qabeenya Oromiyaa biliyoonaan saamuu, Oromoof Oromiyaan maali irraa argatte? Oromiyaan qabeenya kana irraa takkaa fayyadamtee jirtii? Erga keemikaala isa dhiqaniin dhukkubsachuu, erga lafti Oromiyaa biqila biqilchuu dhiisuu, erga bishaan Oromiyaa keemikaala kanaan baduu bu’aan Oromiyaan argachaa jirtu maali?

Oromoof Oromiyaan qabeenyaan duroomuuf, hojjattootaaf Oromiyaan bu’aa argachuun dirqama. Qabeenyi uumaa Oromiyaan qabdu jiraatoota naannoo saniif hireen gurgurachuu kannamuun dirqama. Tana godhuuf Oromoota addunyaatu gargaarsa barabaachisu godhee akka Oromoof oromiyaan qofaaf hireen kannamtu godhuu danda’uu qaba malee Alaamudiin/Meedrook ykn alagaan tokkolleen godguuf

mirga hin qabna


Dura Dhaabbannee Falmanna Wallee Warraaqsaa Weellisaa Ibrahim Mohammed New Oromo music 2017