Akeekkachiisni MM Abiyyi har’aa eenyuu akka ilaallatu ifa. Eenyu akka gamachiisuus beekamaadha.

Akeekkachiisni MM Abiyyi har’aa eenyuu akka ilaallatu ifa. Eenyu akka gamachiisuus beekamaadha.

Torban darbe Aganyahu Tashaagar hogganaan biroo nageenya naannoo Amaaraa OMN irrati akkamiti dhadachaa akka ture niyaadatama. “Dhiyeenya kanati wal agarra” jechaa ture. MM Abiyyis kara isaani gore Jawar sodaachisuuf yaalu isaati. Saalfi dha kun.

Kan nama dhibu ammo quuqama Oromoo qabaachuu isaa gaaffiti galchuu isaati. “Mee quuqama yoo qabaattan boolla bishaanii saba keessanif qotaa” jedhe Abiyyi. Qonnaan bultoonni naannawa Finfinnee otuma bishaan dheebotan, boolla bishaani Oromiyaa keessati qoottanii jiraatoota magaalaa Finfinneef hiruuf gaaf yaaltan, kan isin dura dhaabatee eenyu? Jawar fi OMN. Maaliif? Seera waan cabsitani fi qonnaan bultoonni Oromoo sunnis bishaan argachuu waan qabaniif. Yeroo isin qoonnaan bulaa buqaaastanii, gamoo jireenyaa jiraatoota magalaa Finfinneef kennuu yaaltan kan isin dura dhaabate eenyuu? Jawar fi OMN. Maaliif? Qonnaan bultoota Oromoo jireenyi isaani manca’ee sanaaf kan dubbatu mootummaa keessa waan hin jirreef. Fakeenyoota biroo kaasuunis ni danda’ama. Quuqama sabaa qabaachuu jechuun kana malee jiraa? Moo harkaan qotee agarsiisu malee hinta’u?

Akkuma beekkamu, miidiyaan biyyaatti akkuma jiruun faallaa dantaa Oromoo kan dhaabatee dha. Miidiyaaleen kun hundi gaaffiin isaani tokko. Maalif OMN hin cufamuu dha. Sagalee uummata Oromoo kan ta’ee tokkicha OMN qofadha. Kun osoo beekkamuu, MM Abiyyi’s miidiyaa takkittii tana akkeekachiisuf yaale. Sanuu afaanuma gaazeexeesitoota ESAT itti jajeen. ESAT miidiyaa sobaa fi miidiyaa ollola jibbaa uummata Oromoo irrati oofaa olu! Qaanidha kun. Jawar akka nama oguummaa siyaasaa qabu tokkotti, waa’ee walitti baquu kana qeeqaa jira. Kun MM Abiyyi akka hingamachiisne argaa jirra. Falli garuu yaadaan caalanii argamuu dha malee doorsisuuf yaalu miti. Kan MM Abiyyi ajaa’iba.

THE FINFINNE INTERCEPT


ጠ/ሚ አብይ አህመድ ዛሬ ከፓርላማ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ በቀዳሚነት ያነሱት የምርጫ ጉዳይን ነው።”በዘንድሮውም ሆነ በሚቀጥለው #ምርጫ ችግር አልባ፣ምንም አይነት ተግዳሮት የሌለው ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ አይቻልም” ብለዋል


The law only prevents Jawar from becoming party member and an MP. There is no law that prevents him from running media and influencing politics. Remember, the first thing Abiy did when he became PM was to repeal Civil Society and Banking law and regulation. What is he trying to say? A person with foreign passport can have his own Bank and fund ”NGOs” but not run his own media? Absurd!

Jawar has an American passport, he should keep it if he wants. It is his own conscious that limits him. Plus Oromos are not yet Ethiopian, we are still bargaining. As Oromos, it should not matter if someone has Ethiopian passport or not. Nobody can take away his Oromummaa.
Biyya Oromiyaa