Ajjeefneerra jetteeree? Mee gurratti as siqiitii Nutti hasaasi ..

Ajjeefneerra jetteeree?
~
Mee gurratti as siqiitii
Nutti hasaasi kaa suuta
Inni ati ajjeeftan sun
Adurreedha moo hantuuta?
Garuu adda baafatteettaa?
Moo dubbichi shakkiidha?
Ajjeefneerra kan jette
Injiraan moo tafkiidha?
Waan akka burcuqqootii?
Moo akka ‘sahnii’ nyaataa?
Cabsine kan jette sun tarii
Xuwwee supheetii laata?🤔
~
Malee egaa #Oromummaan
Waan cabus, du’us miti
Wareegaan kan as ga’e
Hirbuu lafeefi dhiigaati!
Ati barruu harka keetiin
Dhaamsuu dandeessaa aduu?
Hanga nuti jirutti Oromummaan hin du’u
Sabboonummaan hin badu!
Utuma micciirtanii
Naanneessuuf karaa dalgaa
Baalaafi damee naqatee
Lafa onaarratti marga!
Mee amma deebi’ii rafi
Abjuun kee sitti haa cimtu
Bor ganamammoo kaatee “Lafaafi samii” cabsine
Jettee akka nutti himtu!

Via: Leta Kenei AgaHABASHOONNI COLONEEL ABIYYI OROMUMMAA WAAN JEDHAMU CACCABSEERA JEDHU” KANAANIS GALATEEFFACHAANII JIRU!

Asiin baaneerra! Oromummaan keenyas hin citu; hin cabu! Nutis,Hin sodaannu!
Courtesy: Ayyaana waggaa 10ffaa GWA, Bergen, Norway, 21 Waxabajjii 2018.

Via: Dábessá Gemelal